Preguntes freqüents

 

A Internet: al Portal d'inscripcions.

Sense sorteig de places. Reserva directa.

Des del dimarts, 2 d'abril a partir de les 12.00 h del migdia. Durant les 24 hores del dia.

Les places del Programa «L’estiu és teu» són limitades i s’accepten inscripcions fins que s’esgotin les places disponibles.

 

Els usuaris i usuàries no registrats s’han de registrar al lloc web xanascat.gencat.cat/PortalPreinscripcions abans d’iniciar les inscripcions. Amb el registre, es rep un correu electrònic que permet establir la contrasenya personal. Amb aquesta contrasenya i l’usuari (NIF/NIE) es poden consultar, modificar o anul·lar les dades d’inscripció en qualsevol moment durant el termini d’inscripció.

Si l’usuari o usuària ja es troba registrat, només ha d’introduir el seu NIF/NIE i la contrasenya.

En el procés de registre es demanen les dades següents de la persona responsable de la inscripció:

 • Número de NIF/NIE/passaport
 • Nom i cognoms
 • Nom sentit (*)
 • Data de naixement
 • Adreça de correu electrònic
 • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
 • Adreça completa

(*) Aquest camp s’ha d’emplenar en el cas que la persona transsexual, transgènere o intersexual s’identifiqui amb el nom sentit, d’acord amb la targeta sanitària expedida pel CatSalut.

És important comprovar que les dades facilitades són correctes abans de continuar amb la inscripció.  

Un cop registrada, la persona responsable pot inscriure els infants i/o els i les joves participants al programa «L’estiu és teu». Cal informar de les dades següents de cadascun dels infants i dels i les joves que inscriu:

Dades de la persona participant:

 • Nom i cognoms de la persona participant
 • Nom sentit (*)
 • Data de naixement de la persona participant
 • NIF/NIE de la persona participant (obligatori per majors de 14 anys)
 • Gènere
 • El torn d’estada que es sol·licita
 • En el cas d'estades de música caldrà també seleccionar l'instrument amb l’especialitat
 • En el cas de discapacitat o dependència reconeguda (≥ 33 % o Grau I) caldrà també indicar-ne el tipus

Amb l’enviament de la inscripció, s’autoritza l’Agència Catalana de la Joventut a comprovar la veracitat de les dades declarades en relació amb la dependència i la discapacitat davant els organismes administratius competents.

Dades de la persona responsable del o la menor:

 • Nom, cognoms de la persona física o jurídica legalment responsable del o la menor
 • Nom sentit (*)
 • NIF/NIE/CIF
 • Data de naixement
 • Adreça de correu electrònic (s’enviarà la documentació de la reserva a l’adreça indicada)
 • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
 • Adreça completa

(*) Aquest camp s’ha d’emplenar en el cas que la persona transsexual, transgènere o intersexual s’identifiqui amb el nom sentit, d’acord amb la targeta sanitària expedida pel CatSalut.

 

En cas d’accés a reduccions disponibles:

 • Família nombrosa o monoparental: caldrà informar del número del títol i DNI de la persona.
 • Família acollidora: caldrà indicar el DNI del titular, noms i cognoms del pare, mare o acollidor o acollidora i el codi postal.
 • Titulars del Carnet Jove: caldrà informar del DNI de la persona titular.

 

Cal tenir present que les estades es distribueixen en tres grups d’edat:

 • Estades d’infants amb edat de 5 a 7 anys
 • Estades d’infants amb edat de 8 a 12 anys
 • Estades de joves amb edat de 13 a 16 anys

Les opcions d’estades disponibles s’adapten al grup d’edat escollit i segons les places disponibles.

Per a cada responsable de la inscripció, el sistema permet inscriure un màxim de 10 persones participants de cadascun dels grups d’edat. Per això, és necessari disposar de totes les dades completes de cadascun dels infants i dels i les joves que es vulguin inscriure i dels seus corresponents responsables legals. És imprescindible disposar de l’autorització dels responsables legals dels infants i dels i les joves per introduir les dades personals al sistema. Podeu trobar un model d’autorització a xanascat.gencat.cat.

És important anotar per cadascun dels infants i joves el responsable del menor correctament (pare, mare, tutor o tutora). 

, es pot fer més d'una inscripció per infant o jove per dates i torns diferents.

Per fer-ho caldrà escollir l'opció "Nova" dins de l'adjudicació directa de places.

La detecció d'inscripcions duplicades en un mateix torn i/o data suposarà l’anul·lació de totes dues inscripcions.

Per a cada responsable de la inscripció, el sistema permet inscriure un màxim de 10 persones participants de cadascun dels grups d’edat. Per això, és necessari disposar de totes les dades completes de cadascun dels infants i dels i les joves que es vulguin inscriure i dels seus corresponents responsables legals. És imprescindible disposar de l’autorització dels responsables legals dels infants i dels i les joves per introduir les dades personals al sistema. Podeu trobar un model d’autorització a xanascat.gencat.cat.

Cal tenir present que les estades es distribueixen en tres grups d’edat:

 • Estades d’infants amb edat de 5 a 7 anys
 • Estades d’infants amb edat de 8 a 12 anys
 • Estades de joves amb edat de 13 a 16 anys

Les opcions disponibles s’adaptaran al grup d’edat escollit.

És important anotar per cadascun dels infants i joves el responsable del menor correctament (pare, mare, tutor o tutora). 

Les estades es distribueixen en tres grups d’edat:

 • Estades d’infants amb edat de 5 a 7 anys (infants i joves nascuts entre 2016 i 2019)
 • Estades d’infants i joves amb edat de 8 a 12 anys (infants i joves nascuts entre 2011 i 2016)
 • Estades de joves amb edat de 13 a 16 anys (joves nascuts entre 2007 i 2011). Les persones nascudes l'any 2007 menors d'edat poden participar a les estades de música si no compleixen els 18 anys durant l'estada.

En el moment de fer la inscripció, es demanarà l’any de naixement de cadascuna de les persones participants.

En el cas d’edats entre torns, els infants podran anar al grup que vulguin. En el moment de fer la inscripció caldrà seleccionar un grup d’edat (per exemple, 5-7 anys o 8-12 anys).

És a dir:

 • Un infant de 4 anys que faci els 5 aquest any, podrà inscriure’s a les estades de 5 a 7 anys.
 • Un infant de 7 anys que faci els 8 aquest any, podrà escollir entre inscriure’s a les estades de 5 a 7 anys o a les estades de 8 a 12 anys.
 • Una o un jove de 12 anys que faci els 13 aquest any, podrà escollir entre inscriure’s a les estades de 8 a 12 anys o a les estades de 13 a 16 anys.
 • Una o un jove de 16 anys que faci els 17 aquest any, podrà inscriure’s a les estades de 13 a 16 .
 • Una o un jove de 17 anys que els hagi fet aquest any, podrà inscriure’s a les estades de 13 a 16 .
 • Una o un jove de 17 anys que faci els 18 aquest any, només podrà inscriure’s a les estades de música. No es podrà inscriure en cap estada si té o compleix els 18 durant l’estada.

Cal tenir en compte que les estades que hi haurà disponibles per a cada grup d’edat seran diferents.

La detecció d'inscripcions duplicades en un mateix torn i/o data suposarà l’anul·lació de totes dues inscripcions.

Sí.

En cas d'al·lèrgia o intolerància alimentària de la persona participant cal informar-ne mitjançant la fitxa de salut (trobareu l'enllaç a la documentació de la reserva). 

Serà necessari adjuntar a la fitxa de salut la documentació referent a l'al·lèrgia o intolerància amb la suficient antelació.

«L’estiu és teu» disposa d’un procediment per gestionar les diferents necessitats de les persones participants.

Cal enviar la documentació corresponent fins a 15 dies abans de l’inici de l’estada. Si no es compleix aquest termini, es pot denegar la reserva.

«L’estiu és teu» disposa d’un procediment per gestionar les diferents necessitats de les persones participants.

El pare, mare o tutor o tutora haurà d’informar de la discapacitat o necessitat específica en el moment de fer la inscripció.

Cal facilitar la informació que es demana a la fitxa de salut (trobareu l'enllaç a la documentació de la reserva) de forma clara i completa amb la suficient antelació per tal de poder atendre les necessitats educatives i estudiar suports per l’infant o jove (posar un monitor o monitora especialitzat, augmentar la ràtio, adaptar algunes activitats, etc.)..

Amb l’enviament de la inscripció, s’autoritza l’Agència Catalana de la Joventut a comprovar la veracitat de les dades declarades en relació amb la dependència i la discapacitat davant els organismes administratius competents.

L’ACJ vetlla per la participació activa i inclusiva de la persona participant amb dependència i discapacitat a les estades. Atenent a criteris educatius, tècnics i de seguretat per al benestar de la persona participant i de l’estada, si es considera que la participació no és possible o recomanable, es comunicarà al pare, mare o tutor o tutora.

Si tenint en compte que es destinen les adaptacions i suports disponibles, la persona participant no s’acaba d’adaptar o el grau de motivació i gaudi va disminuint amb el risc que es converteixi en una experiència negativa, es proposaria una estada de menys durada o donar per acabada l’estada.

 

En tots els casos, el preu inclou totes les activitats, assegurança, el material necessari per dur terme l’estada i impostos:

 • Art i creativitat – 8 dies / 7 nits-  de 8 a 16 anys: 590 euros.
 • Art i creativitat– 8 dies / 7 nits - de 5 a 7 anys: 620 euros
 • Ciència i enginy – 10 dies / 9 nits: 660 euros
 • Cinema – 10 dies / 9 nits: 670 euros
 • Combinat anglès i multiesportives – 7 dies / 6 nits: de 456 a 498 euros
 • Dansa i emocions– 7 dies / 6 nits: 530 euros
 • Esportives (Bàsquet, futbol i handbol) – 8 dies / 7 nits: 512 euros
 • Estades temàtiques en idiomes:
  • Art & creativity (anglès) – 7 dies / 6 nits: 474 euros
  • Astronomy (anglès) – 7 dies / 6 nits – de 8 a 16 anys: 474 euros
  • Astronomy (anglès) – 7 dies / 6 nits – de 5-7 anys: 556 euros
  • Fantasy & Role Playing (anglès) – 7 dies / 6 nits: 474 euros
  • Multi-Language Experience (anglès, francès o alemany): 474 euros
  • Smart City (anglès) – 7 dies / 6 nits : 474 euros
  • Stage Arts (anglès)  – 7 dies / 6 nits: 474 euros
 • Excursionisme – 7 dies / 6 nits: 520 euros
 • Fotografia i imatge –8 dies / 7 nits: 512 euros
 • Multiesportives – 7 dies / 6 nits: de 452 a 480 euros
 • Música: 586 euros
 • Natura – 8 dies / 7 nits – de 8 a 16 anys: de 568 a 584 euros
 • Natura – 8 dies / 7 nits – de 5 a 7 anys: 620 euros

El preu de l’estada per infant o jove participant inclou:

Allotjament en règim de pensió completa i la roba de llit:

 • Estades de 10 dies: des del sopar del primer dia en tots els torns fins a l’esmorzar o dinar del darrer dia segons el torn (consulteu la documentació de la reserva).
 • Estades de 8 dies: des del sopar del primer dia fins a l’esmorzar del darrer dia.
 • Estades de 7 dies: des del sopar del primer dia fins al dinar del darrer dia.
 • En les estades d’excursionisme a Núria de 7 dies, s’inclou el dinar de l’últim dia, atès que l’hora de sortida prevista és a les 15:30.
 • En les estades de música a L’Espluga de Francolí, s’inclou el dinar del primer dia, atès que l’hora d’arribada és a les 12 del migdia.

En tots els casos, el preu inclou totes les activitats, assegurança, el material necessari per dur terme l’estada i impostos. En les estades de música s’exceptuen els faristols i els instruments musicals (l’instrument de piano sí que hi està inclòs).

El preu no inclou, en cap estada, les tovalloles ni el servei de bugaderia.

No, cada família ha de portar el seu fill o filla, i anar-lo a recollir.

L’hora d’entrada i sortida varia segons la tipologia. Cal consultar la informació subministrada a l‘hora de fer la reserva.

La formalització de la inscripció adjudicada es realitza mitjançant el pagament de la reserva de l’estada i l’enviament de la documentació obligatòria (fitxa de salut i documentació necessària).

La documentació es troba disponible al Portal d'inscripcions.

El pagament de la reserva s’ha de fer en els dos terminis indicats en el full de reserva.

 • 1r termini: 5 dies hàbils des de l’adjudicació de la plaça (50 % del preu de l’estada)
 • 2n termini: segons la data d’entrada, 24/05/2024 (inicien torn durant el juny) o 15 dies abans de l’inici de l’estada (50 % restant)

Aquells usuaris o usuàries que ho desitgin, també poden fer efectiu el pagament en un sol cop (100 % de l’import de l’estada) durant el primer termini.

Les reduccions per família nombrosa, monoparental, acollidora i Carnet Jove no són acumulables. Si no s’indica i s’introdueix la informació necessària durant la inscripció, no s’aplicarà la reducció en el moment de generar la reserva.

Es considerarà anul·lada qualsevol reserva que no hagi estat formalitzada mitjançant el seu pagament en el termini indicat.

No es retornarà cap import per anul·lació no justificada i acreditada. S’entén per motius justificats els següents:

 • Prescripció facultativa: per decisió mèdica.
 • Malaltia: per l’afecció d’una malaltia que no permeti la participació a l’estada.
 • Accident: per l’afectació d’un dany o lesió que no permeti la participació a l’estada.
 • Pèrdua del lloc de treball existent: per haver perdut la feina i trobar-se a l’atur el pare, la mare o tutor o tutora.

Els imports retornats per anul·lació variaran segons la data d’avís, la data d’entrada, els motius exposats i les obligacions contractuals ja establertes des de l’alberg en la data d’avís. Es descomptarà un mínim de 10 € en concepte de despeses de gestió.

 

Sí, en dues modalitats:

 • Un 10 % sobre el preu de l'estada per a famílies nombroses, monoparentals o acollidores.
 • Un 5 % sobre el preu de l'estada per a titulars de Carnet Jove

Si no s’indica i s’introdueix la informació necessària durant la inscripció, no s’aplicarà el descompte en el moment de generar la reserva.

La reducció s'aplicarà a la segona bestreta.

Les reduccions per família nombrosa, monoparental, acollidora i Carnet Jove no són acumulables.

Primer de tot verifiqueu el format del número introduït.

nn/nnnnnn/nnnn (08/123456/2001) per a famílies nombroses

M/nn/nnnnnn/nnnn (M/08/123456/2001) per a famílies monoparentals

Si heu sol·licitat el títol de família nombrosa/monoparental, però encara no el teniu, cal que us poseu en contacte amb la Central de Reserves (+34 93 483 83 63). Haureu de facilitar el número d’expedient que consta en el full de sol·licitud del títol.

Caldrà que entreu al Portal d'inscripcions amb el vostre usuari i contrasenya.

Un cop dins heu de seleccionar l'opció: "Consultar la documentació".

En aquest punt us apareixeran totes les inscripcions que heu fet com a responsable. 

Al costat de cada persona participant us apareixerà un enllaç amb la documentació de l'estada i un enllaç per marcar-la com a "No interessa".

Un cop marcada la plaça com a rebutjada aquesta s'anul·larà en 24h. Si canvieu d'idea o marqueu per error aquesta opció, podeu posar-vos en contacte amb estiuesteu@gencat.cat. Si encara no ha estat anul·lada es restablirà l'estat de l'adjudicació. Si ha estat anul·lada caldrà que us assigneu una nova plaça.

Recordeu que s'apliquen les condicions generals del programa pel que fa a anul·lacions (punt 14).

Cal que ho sol·liciteu a l'alberg on feu les estades o a Central de reserves. 

Constarà una pròrroga a la reserva de 72h.

Un cop passat aquest període la reserva tornarà a constar pendent de pagament.

En aquesta edició de «L’estiu és teu» els infants i joves poden acollir-se a dotze modalitats:

 • Art i creativitat
 • Ciència i enginy
 • Cinema
 • Combinat d’anglès i multiesportives
 • Dansa i emocions
 • Esportives
 • Estades temàtiques en idiomes:
  • Art & creativity (anglès)
  • Astronomy (anglès)
  • Fantasy & Role Playing (anglès)
  • Multi-Language Experience (anglès, francès o alemany)
  • Smart City (anglès)
  • Stage Arts (anglès)
 • Excursionisme
 • Fotografia i imatge
 • Multiesportives
 • Música
 • Natura

La mitjana de ràtios a les estades de «L’estiu és teu» està per sobre de l’exigit.

Es treballa amb 1 monitor o monitora per cada 8 persones participants, quan l’exigit és 1 monitor o monitora com a mínim per cada 10 persones participants.

D'aquesta manera es reforça la seguretat, els recursos educatius i la supervisió del dia a dia de les persones participants.

Els equips professionals de les estades els forma monitoratge i direccions de lleure titulats, així com professionals en l’especialitat corresponent.

El/la coordinador/a de l’estada. La Direcció de l’alberg ha de vetllar pel bon funcionament de l’estada i de la instal·lació.

A més de les classes i/o activitats pràctiques relacionades amb el tema principal de l’estada, els nois i noies també participaran en activitats com excursions, tallers, gimcanes, jocs de nit, entre d’altres.

Els albergs són allotjaments pensats per desenvolupar-hi diferents tipus d’estada que tinguin la convivència com a objectiu principal.

Són instal·lacions adequades per al temps de lleure, per compartir espais i petites tasques i conviure amb altres famílies, joves, escoles i entitats que en són els principals usuaris. Tenen una filosofia pròpia que els dota d’una personalitat i els fa ideals per al desenvolupament de programes de caire social i educatiu en un marc de convivència, promoció de la cultura i coneixement del país i de respecte a la natura i al medi ambient.

Les estades poden coincidir alguns cops amb altres famílies, membres d’entitats socials, joves, etc.

Podeu conèixer la localització exacta de cadascun dels albergs al web  xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs

Són dormitoris, separats per gènere i amb diferent nombre de llits. Hi ha lliteres i armaris.

Les persones participants de «L’estiu és teu» no compartiran habitació amb membres d’altres grups o entitats presents a l’alberg.

El monitoratge farà una distribució d’habitacions tenint en compte edats i afinitats. En cas d’haver-hi amics o amigues o familiars en el mateix torn que vulguin compartir habitació (sempre que sigui possible) caldrà indicar-ne el nom i cognoms a la fitxa de salut que s’enviarà a l’alberg un cop fet el pagament de la reserva.

Els infants i joves es divideixen en grups d'activitat per afinitats i grup d'edat.

El monitoratge farà una distribució tenint en compte edats i afinitats. En cas d’haver-hi amics o amigues o familiars en el mateix torn que vulguin compartir grup d'activitat (sempre que sigui possible) caldrà indicar-ne el nom i cognoms a la fitxa de salut que s’enviarà a l’alberg un cop fet el pagament de la reserva.

Faran una dieta equilibrada.

La Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya proporciona un model alimentari dissenyat seguint les directrius nutricionals establertes per a infants i joves del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Si algua persona participant necessita alguna dieta especial, cal fer-ho constar a la fitxa de salut. Oferim dietes especials per a al·lèrgies i intoleràncies alimentàries a través del servei d’assessorament dietètic i nutricional.

La Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya disposa d’un Protocol d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.

En cas d’al·lèrgia o intolerància alimentària del participant cal informar-ne mitjançant la fitxa de salut (trobareu l'enllaç a la documentació de la reserva). Per tal d’acreditar-ne la veracitat, cal enviar per correu electònic a l'alberg  la documentació que s’hi demana segons el tipus d’al·lèrgia o intolerància, per tal de poder elaborar la dieta adequada i, en tot cas, com a molt tard:

 • En el cas d’al·lèrgies comunes (gluten, fruits secs, lactosa, ou, peix, llegums, marisc i proteïna de llet de vaca): 15 dies abans de l’inici de l’estada.
 • En el cas de les al·lèrgies no comunes: 15 dies, abans de l’inici de l’estada.
 • En cas de risc de patir una reacció anafilàctica, cal que el pare/mare/tutor trameti un pla d’actuació avalat per un facultatiu amb una antelació mínima de 15 dies, abans de l’inici de l’estada.

Sí, heu s'omplir la fitxa de salut amb les declaracions i autoritzacions corresponents que trobareu amb la documentació de la reserva. Imprescindible per incorporar-se al torn.

El dia d'entrada de l'estada heu de portar l’original de la targeta sanitària individual.

Si teniu mútua privada, cal portar la targeta sanitària original corresponent i, si fos necessari, receptes en blanc que es retornarien l’últim dia juntament amb la resta de la documentació.

Si heu perdut o no trobeu qualsevol dels documents necessaris, caldrà que us poseu en contacte amb el 061 per tal d’obtenir un certificat de vacunacions i demanar un duplicat de la targeta sanitària. Haureu de comunicar-ho a la coordinació de l’estada el primer dia.

 

Les famílies no poden trucar a les persones participants com a norma general. Si és urgent, us podeu posar en contacte amb la coordinació de l’estada i aquesta us podrà posar en contacte amb el vostre fill o filla si ho considera convenient.

Per tal de garantir el correcte desenvolupament de les estades, no es permeten les visites.

Si per força major és necessari fer una visita, poseu-vos en contacte prèviament amb l'alberg i es gestionarà el cas.

El monitoratge us informarà cada dia de les activitats de les estades per mitjà del bloc que els joves i infants escriuran durant el transcurs d’aquestes. El web per accedir al bloc el facilita la direcció de l’alberg el primer dia.

Per causes de força major, i sempre que es signi el full de sortida corresponent que us donaran a l’alberg, és possible. Es recomana, però, que sigui realment per causes de força major, atès que això altera el desenvolupament de l’estada, tant per la persona participant afectada com per a la resta de companyes i companys.

Si la persona que ve a buscar l'infant o jove no és el pare, mare o tutor o tutora legal, caldrà entregar autorització amb el nom, cognom i DNI de la persona en qüestió.

No. Però en totes les estades hi haurà un vehicle a disposició per portar la persona participant al centre mèdic més proper si cal.

En cas que, per motius de salut, s’hagi d’acudir a un centre mèdic, la coordinació de l’estada es posarà en contacte amb la família.

No s’administrarà cap medicament que no consti a la fitxa de salut o en un escrit amb la signatura del pare, la mare, el tutor o la tutora legal.

Les persones participants no guardaran cap medicament. Aquests s’han de donar a l'equip dirigent de l’estada en el moment de fer l’entrada. En aquest moment es prendrà nota de tot el que fa referència al medicament (quan, per què...). Només es permetrà conservar una medicació en casos molt excepcionals.

Si el medicament s’ha de conservar en condicions especials de fred o similars, cal que ho indiqueu a la fitxa de salut o a la coordinació el dia de l'arribada.

D’altra banda, l’alberg disposa d’una farmaciola amb recursos per a les cures més corrents. Si es dona el cas, però, que alguna persona participant necessiti, per prescripció mèdica, qualsevol medicament específic, la despesa que generi anirà a càrrec dels pares, mares o tutors o tutores, que l’hauran d’abonar a l’alberg l’últim dia de l’estada.

En aquest cas haureu de parlar amb el metge o metgesa de la persona participant per tal que us prepari una recepta per al medicament en qüestió i donar-la al coordinador o la coordinadora de l’estada el dia de l’arribada a l’alberg.

Només el d’ús personal que s’especifica en els documents que acompanyen la reserva.

No cal dur sac de dormir, tret d’aquelles estades en què s’especifiqui explícitament al llistat de material.

Convé que tot l'equip vagi col·locat en una sola bossa, motxilla o maleta. Cal marcar la roba amb el nom i els cognoms de manera que no s’esborri.

No hi ha servei de bugaderia.

No es pot fer ús del telèfon mòbil durant l’estada, tret d’aquelles estades on s’indiqui el contrari a la documentació de l’estada. L’ús no autoritzat es considerarà una falta en el reglament de règim intern.

No s'han de dur objectes de valor ni aparells de ràdio, càmeres, tauletes, MP3, consoles o altres. Cal que tots els nois i les noies es responsabilitzin de tot l’equip personal que portin a l’estada.

En les estades de música, totes les persones participants han de dur el seu propi instrument amb els accessoris, complements (faristol, arquet, pega per als instruments de corda...) i recanvis corresponents (pont i cordes per als instruments de corda, canyes per als instruments de vent fusta...).

Les persones participants de piano no han de dur el seu propi instrument.

Les persones participants de baix o guitarra elèctrica cal que duguin també, a més del propi instrument, el corresponent amplificador.

També, en el cas de música, les persones participants han de portar les partitures que estan treballant. En cas que alguna peça per als instruments es toqui acompanyada amb piano cal també portar la partitura per a l'acompanyament. Es recomana dur-ne una còpia, no els originals.

La programació de les activitats de l’estada no preveu que les persones participants hagin de fer despeses. És per això que no caldrà que duguin diners de butxaca. No s’acceptarà cap responsabilitat sobre els diners que puguin dur els joves o infants.

Com a norma general no es permet portar el mòbil i fer-ne ús durant les estades.

Existeixen, però, torns on és recomanable o necessari dur-lo per dur a terme activitats programades. En aquests casos s'indica a la documentació de la reserva en l'apartat de material.

Si un infant o jove necessita dur mòbil per motius justificats (mèdics, situació especial familiar...) cal comunicar-ho a l'alberg i anotar-ho a la fitxa de salut. El monitoratge vetllarà perquè se'n faci un ús dins les indicacions dels pares, mares, tutors o tutores sempre que no entri en contradicció amb el correcte desenvolupament de l''estada.

Recordeu que el monitoratge informarà cada dia de les activitats de les estades per mitjà del bloc que els joves i infants escriuran durant el transcurs d’aquestes. El web per accedir al bloc el facilita la direcció de l’alberg el primer dia.

Hi ha unes aproximadament quatre hores d'activitats tècniques i tallers de l'especialitat escollida, defugint del concepte tradicional de classe o sessió lectiva. La resta del dia fan tota mena d’activitats de lleure.

En general, no és necessari. Les activitats tècniques i tallers es desenvoluparan en forma pràctica organitzats per grups d’edat, habilitats i afinitats.

En el cas de les estades de música sí que és necessari tenir 1 o 2 anys d’experiència segons l’especialitat musical, excepte en algunes especialitats (Teatre Musical, Sensibilització musical i Tecnologia i creació musical, per a les quals no es necessita experiència prèvia. 

En el cas de les estades d'excursionisme no és necessària experiència prèvia, però sí una bona condició física.

Es tracta d’activitats com tallers, gimcanes, jocs de nit, entre d’altres, totes elles amb una clara finalitat pedagògica i educativa per facilitar la integració en grup. Aprenen tot passant-s’ho bé.

L’Espluga de Francolí té piscina dins del mateix alberg.

L’Escala i Coma-ruga estan a menys de 150 metres de la platja.

Banyoles fa ús de les zones de bany habilitades a l’estany.

La resta d’albergs no tenen piscina, però tots tenen dins la seva programació dies de piscina i activitats aquàtiques. Fan ús de piscines municipals o d’instal·lacions esportives.

Naturalment! Totes les estades tenen monitoratge tècnic especialitzat en la disciplina corresponent.

Es compleixen totes les normatives tant pel que fa a monitoratge com a instal·lacions, titulacions, activitats i material tècnic.

Art i creativitat: farem créixer el teu artista a partir de diferents tècniques artístiques (dibuix, pintura, escultura, cianotípia,...)

Ciència i enginy: farem diversos tallers de descoberta i experimentació que tenen coma nexe comú la ciència i l'enginy.

Cinema: passarem per cada un dels rols d’una producció com són l'elaboració del guió, el maquillatge, la gravació, l’edició i el so.

Combinades d’anglès i multiesportives: Farem activitats i projectes en anglès tot defugint el concepte tradicional de classe lectiva. Combinarem les activitats fisicoesportives amb l’aprenentatge de l’anglès i activitats de lleure.

Dansa i emocions: a través de la dansa creativa i de diferents disciplines artístiques aprendrem noves formes de conèixer-nos i identificar i gestionar emocions.

Esportives: praticarem l'esport escollit a patir d'activitats tècniques i de lleure.

Estades temàtiques en idiomes: farem activitats i projectes en la lengua escollida tot defugint el concepte tradicional de classe lectiva. La resta del dia es destinarà a les activitats lleure totes en l’idioma de l’estada.

Excursionisme: aprendrem diferents activitats tècniques que ens serviran d'eines assolir els nostres objectius excursionistes.

Fotografia i imatge: aprendrem els conceptes bàsics de la fotografia i vídeo i els posarem en pràctica

Música: a partir de la convivència entre els instrumentistes, la pràctica musical conjunta i la participació en audicions diàries, s’ampliaran els coneixements musicals fent música en grup o en grans formacions.

Multiesportives: es combinaran diverses activitats d’esports d’aventura: escalada, caiac, espeleologia, descens en bot o tir amb arc, entre d'altres.

Natura: Coneixerem l'entorn natural i sociocultural de l'entorn de l'alberg (l'Espluga de Francolí o Deltebre) mitjançant activitats de natura i de lleure.

El català és la llengua vehicular de totes les estades menys en aquelles en les quals es treballa l’aprenentatge d’una llengua (anglès, francès i alemany).

En les estades temàtiques en idiomes, tant en les classes com en la resta d’activitats la llengua vehicular serà l’escollida (anglès, francès o alemany). El professorat i el monitoratge només parlaran en aquesta llengua durant l’estada, excepte quan es produeixi algun cas de necessitat o emergència.

En les estades combinades d’anglès i multiesportives, les classes es desenvoluparan en anglès. La resta d’activitats tindran com a llengua vehicular el català.