Les estades de música s’adrecen a participants amb i sense experiència prèvia.

A partir de la convivència entre els instrumentistes, la pràctica musical conjunta i la participació en audicions diàries, s’ampliaran els coneixements musicals fent música en grup.

Algunes especialitats i/o instruments requereixen experiència prèvia. Si us plau, consulteu-ne els requeriments.


Sense experiència prèvia

 • Sensibilització musical i expressió corporal
 • Tecnologia i creació musical
 • Teatre musical

Per a les especialitats esmentades, cal que els participants tinguin una motricitat adequada per dur a terme l'activitat. En cas contrari, caldrà comunicar-ho en el moment d'obtenir plaça perquè es pugui realitzar una adequada adaptació de les activitats.

 

Amb experiència prèvia

 • Conjunt instrumental /Combo

Elecció de torn, especialitat i instrument

En el cas de les estades de música, és important consultar la informació més específica de les estades per conèixer els requisits mínims i les característiques de cada torn i especialitat.

 

Com escollir l'estada més convenient?

En els diferents torns de música hi ha diverses especialitats planificades per practicar la música de maneres diferents.

És molt important per al treball pedagògic de cada estada que els inscrits reuneixin els requisits mínims que es demanen.

Per tant, a l’hora de triar l’estada, és imprescindible tenir en compte:

 • Instrument
 • Experiència i formació musical
 • Edat
 • Dates

 

Preus i serveis inclosos

Alimentació, allotjament, activitats, material didàctic i assegurança. No inclou bugaderia.

Característiques
 • Destinades a joves i infants de 7 a 17 anys.
 • 7 dies / 6 nits
 • Algunes especialitats musicals requereixen experiència prèvia.
 • 1r i 3r torn: classes de música, activitats i tallers en català.
 • 2n torn: classes de música, activitats i tallers en anglès

 

Exemple d'activitats

 • Expressió corporal
 • Audicions
 • Cant
 • Treball instrumental
 • Tallers musicals
 • Activitats de lleure
 • Excursió
 • Tallers
 • Grans jocs

Les activitats poden variar per causes meteorològiques, d’organització o de força major per adaptar-se al marc normatiu aplicable derivat de la situació COVID-19.