Preguntes freqüents

Aquest és un programa adreçat a famílies residents a Catalunya i també aquelles residents a l’estranger i inscrites al registre de persones catalanes residents a l’estranger de la Direcció General de la Catalunya Exterior .

El programa és per al gaudi de tot el nucli familiar i no s’admet la participació de les mares i/o els pares sense els seus/seves fills i/o filles.

No és suficient amb tenir fills/filles i infants a càrrec menors de 18 anys. També caldrà realitzar la preinscripció en el període corresponent que es desitgi i obtenir un número de sorteig per a poder participar-hi. Un cop efectuat el sorteig caldrà que la família surti afavorida amb plaça per poder gaudir de les vacances en família.

Els albergs són allotjaments pensats per desenvolupar-hi diferents tipus d’estada que tinguin la convivència com a objectiu principal. Són instal·lacions adequades pel temps de lleure, per compartir espais i petites tasques i conviure amb d’altres famílies, joves, escoles i entitats, que en són els principals usuaris. Tenen una filosofia pròpia que els dota d’una personalitat que els fa ideals pel desenvolupament de programes de caire social i educatiu en un marc de convivència, promoció de la cultura i coneixement del país i de respecte a la natura i el medi ambient.

Els albergs formen part de l’Agència Catalana de la Joventut, que depèn de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

La direcció de l’Agència Catalana de la Joventut està formada per un/a director/a i els/les directors/es d’àrea. A més a més, cada alberg té al seu capdavant un/a director/a i un/a subdirector/a, a qui es poden dirigir les famílies en cas de qualsevol dubte. En un alberg, també hi treballen serveis de restauració, recepció, neteja, jardineria, manteniment i d’altres.

Cada família podrà efectuar la seva preinscripció durant els terminis indicats per a cada convocatòria a través del Portal de preinscripcions dels programes de la XANASCAT.

           

Els sistemes emprats són automàtics, la qual cosa facilita l’accés de les famílies en igualtat de condicions i garanteix la transparència del procés.

Cada família haurà d’efectuar la seva preinscripció, una per família.

Si es detecta més d’una preinscripció per a la mateixa família seran invalidades totes.

No està permès que dues o més famílies realitzin la seva preinscripció conjuntament.

Per registrar-se:

 • Nom, cognoms i número de DNI de la persona sol·licitant
 • Adreça completa
 • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
 • Telèfon de contacte 2 (opcional)
 • Adreça de correu electrònic

Per fer la preinscripció:

 • Nombre total de membres de la unitat familiar: mare, pare, fills/filles, infants a càrrec i altres familiars empadronats que estiguin interessats a anar-hi. Als familiars empadronats que no s’hi incloguin, no se’ls aplicarà el preu del “Vacances en família”.
 • Sexe i edat de cadascú dels membres de la unitat familiar.
 • Torns sol·licitats per ordre de preferència (màxim cinc), especificant el nom de l’alberg i les dates de cada torn.
 1. Registrar-me per obtenir un nom d’usuari i una contrasenya.
 2. Realitzar la preinscripció.
 3. Generar el meu número de sorteig

En la temporada 2024, les famílies interessades en participar podran participar en dues convocatòries de sorteig:

Primera convocatòria

Preinscripció: del 27 de novembre a partir de les 12:00 h a l'11 de desembre fins a les 12:00 h del migdia.

Sorteig: 13 de desembre

 

Segona convocatòria

Preinscripció: del 8 d'abril a partir de les 12:00 h al 22 d'abril fins a les 12:00 h del migdia.

Sorteig: 24 d'abril a les 12:00 h

Cada família pot optar a participar ens els torns corresponents a cada convocatòria.

Els torns d'estada de la primera convocatòria 2024 comencen el cap de setmana del 12 al 14 de gener i finalitzen el torn del pont de St. Joan, del 21 al 24 de juny.

Els torns d'estada de la segona convocatòria 2024 comencen el dia 24 de juny i finalitzen amb l'últim torn de cap de setmana de la temporada, del 13 al 15 de desembre.

Podeu consultar l'oferta actualitzada de torns per alberg en l'apartat de 'Torns' del web.

La preinscripció es podrà modificar durant els 15 dies que indiquen els terminis de convocatòria per al procés de preinscripció. És a dir, un cop finalitzats els terminis de preinscripció no es podrà modificar cap dada.

A través del Portal de preinscripcions amb el nom d’usuari i la paraula de pas, tindreu accés a la consulta, modificació o anul·lació de la vostra preinscripció, des de l’inici de les preinscripcions i fins a la seva finalització.

No. Només es permet una preinscripció per família.

Si es detecten dues preinscripcions d’una mateixa família, ambdues seran anul·lades. Això provocarà l’exclusió del sorteig i la pèrdua del dret a participar en la convocatòria vigent.

Sí, no existeix cap restricció en aquest sentit.

Tot i que hagueu gaudit d'alguna estada en la primera convocatòria, també podreu participar en la segona.

Sí podeu participar tramitant la vostra preinscripció i optar al sorteig de les places.

Una vegada assignades totes les places segons els resultat del sorteig s’obrirà un període d’assignació de places lliures per a aquelles famílies interessades en participar, tot i que no hagin generat la preinscripció en els terminis publicats.

El període d’assignació de places lliures per a la primera convocatòria s'obrirà el dia 8 de gener i estarà disponible fins a l'exhauriment de les places.

El període d’assignació de places lliures per a la primera convocatòria s'obrirà el dia 13 de maig i estarà disponible fins a l'exhauriment de les places.

El pagament es fa en dos terminis: el primer (20% del total) s’efectuarà durant els 5 dies hàbils després de fer la reserva; el segon (80% del total), s’indicarà en el moment de fer la reserva a la documentació corresponent.

Hi ha dos procediments per a realitzar el pagament:

 • Telemàticament: La documentació de la reserva s’envia per correu electrònic:
 • Si és usuari de ‘Caixabank’, podrà accedir a realitzar els pagaments de la seva reserva a través d’un enllaç que el redirigeix a la pàgina de la línia oberta de ‘Caixabank’ per tal de que pugui efectuar el pagament en línia.
 • Si no és usuari de ‘Caixabank’, també podrà efectuar els pagaments telemàticament a través  d’un enllaç que permet realitzar el pagament amb la seva targeta de dèbit o crèdit, sigui de l’entitat bancària que sigui.
 • A qualsevol oficina de ‘Caixabank’: Caldrà portar els documents de pagament, en els que apareix un codi de barres corresponent a cada bestreta.

Sí. Avis i àvies podran participar en el programa i si tenen més de 65 anys gaudiran d’una tarifa especial amb una reducció sobre el preu que s’aplica als d’adults. S’hauran d’incloure en la mateixa preinscripció que es tramitarà per a la unitat familiar, afegint la data de naixement i el sexe en la pantalla de ‘Membres de la unitat familiar’.

A més, els familiars que estiguin empadronats al mateix domicili que la família sol·licitant també podran gaudir dels avantatges que ofereix el  programa “Vacances en Família”. Serà necessari inscriure’ls en el moment de la preinscripció.

Únicament en aquest supòsit i per tal que no sigui necessària la presentació de cap documentació, es demanarà a la persona sol·licitant el consentiment previ per tal que l’Agència Catalana de la Joventut efectuï les comprovacions pertinents.

No, tota la unitat familiar gaudirà de l’estada en una mateixa habitació privada.

Si, cal informar-ho en el moment de realitzar la preinscripció per tal que el personal de l’alberg ho pugui tenir en compte a l’hora de distribuir les habitacions per a cada família. D’altra banda es recomana que informeu a la central de reserves sobre aquesta necessitat enviant un correu a vacancesenfamilia@gencat.cat o bé directament a l’alberg, amb la màxima antelació possible abans de la vostra estada.

La disponibilitat d'habitacions adaptades és limitada, per tant, és imprescindible que abans de formalitzar la reserva consulteu si hi ha disponible habitació adaptada per l'alberg i les dates que heu reservat.

Sí.

La preinscripció s’ha d’efectuar per a tots els membres de la família que gaudiran de l’estada en cas que aquesta surti afavorida en el sorteig. És a dir, si esteu esperant un nadó i preveieu que ja haurà nascut en el moment de gaudir de l’estada l’haureu d’apuntar a la preinscripció indicant la data de naixement el mateix dia en què es realitza la preinscripció (el programa de preinscripcions no permet introduir dates més enllà del dia present).

Tots els albergs disposen d’un protocol d’al·lèrgies o intoleràncies amb l’objectiu de garantir el servei d’àpats correcte durant l’estada a l’alberg i que s’informa en el moment d’efectuar la reserva.

Per al correcte compliment del protocol, cal que en el termini mínim de 15 dies abans de l’estada es faci arribar la fitxa d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries degudament emplenada per la persona interessada o la persona que en tingui la guarda i custòdia si es tracta d’un menor d’edat.

Aquesta fitxa la trobareu juntament amb la documentació de la vostra reserva accedint al Portal de preinscripcions amb el DNI de la persona titular de la preinscripció i la vostra paraula de pas.

En cas de no trametre la informació requerida, l’ACJ es reserva el dret de servir els àpats durant l’estada si no es pot garantir la salut de la persona que expressi tenir una al·lèrgia o intolerància alimentària, i s’exonera de responsabilitat en cas de manifestar-se reacció al·lèrgica o intolerància coneguda per la persona.

Hi ha 3 preus diferenciats segons la temporada que aplica cada alberg. Podeu consultar les tarifes per temporada.

Per a saber quina temporada s'aplica a cada torn i alberg, podeu consultar els torns a l'apartat 'Convocatòries'.

El preu inclou l’allotjament en règim de pensió completa per persona i nit, des del sopar del primer dia fins al dinar de l’últim dia, en habitacions unifamiliars.

També s’hi inclou la roba de llit, però no les tovalloles.

A les estades d’estiu de 3 nits i als ponts de més de 2 nits s’inclou una activitat lúdica organitzada especialment per a les famílies participants. El els torns d'estiu de 7 nits s'inclouen dues activitats.

Els torns de cap de setmana no inclouen cap activitat organitzada.

Un total de 27 albergs participen en la temporada 2024, són els següents:

 

Albergs gestionats per l’Agència Catalana de la Joventut:

 

Nom Alberg

Població

Comarca

Cabrera de Mar. Xanascat

Cabrera de Mar

Maresme

Coma-ruga. Xanascat

Coma-ruga

Baix Penedès

La Molina. Xanascat

La Molina

Cerdanya

La Seu d’Urgell. Xanascat

La Seu d’Urgell

Alt Urgell

L’Escala. Xanascat

L’Escala

Alt Empordà

L’Espluga de Francolí. Xanascat

L’Espluga de Francolí

Conca de Barberà

Manresa. Xanascat

Manresa

Bages

Núria. Xanascat

Núria

Ripollès

Olot. Xanascat

Olot

Garrotxa

Planoles. Xanascat

Planoles

Ripollès

Poble Nou del Delta. Xanascat

Poble Nou del Delta

Montsià

Sant Joan de les Abadesses. Xanascat Sant Joan de les Abadesses Ripollès

Tremp. Xanascat

Tremp

Pallars Jussà

Vall d'en Bas. Xanascat La Vall d'en Bas Garrotxa

Vic. Xanascat

Vic

Osona

 

 

Albergs gestionats per altres institucions o entitats:

 

Nom Alberg

Població

Comarca

Anna Maria Janer

Llívia

Cerdanya

Banyoles

Banyoles

Pla de l’Estany

Els Josepets Les Cases d'Alcanar Montsià

Era Garona

Salardú

Val d’Aran

La Sala

La Pobla de Lillet

Berguedà

Les Estades

Port- Ainé

Pallars Sobirà

Montsec Mur

Guàrdia de Tremp

Pallars Jussà

Móra la Nova

Mas de la Coixa

Ribera d’Ebre

Rectoria de la Selva

Navès

Solsonès

Alberg Municipal de Tivissa Tivissa Ribera d'Ebre

Viladoms de Baix

Castellbell i el Vilar

Bages

Alberg Municipal de Joventut

Vilafranca del Penedès

Alt Penedès

No. Les habitacions són unifamiliars, es a dir, una habitació per a cada família.

No totes les habitacions disposen de bany a l’interior. En alguns casos, el bany és comú per a diverses famílies o altres alberguistes. L’assignació de les habitacions amb bany i sense bany es realitza a automàticament a partir del resultat del sorteig.

Sí! Els gossos i gosses son benvinguts/des als 15 albergs participants gestionats per l'Agència Catalana de la Joventut, que són els següents:

 • Cabrera de Mar Xanascat
 • Coma-ruga Xanascat
 • La Molina Xanascat
 • La Seu d’Urgell Xanascat
 • Manresa Xanascat
 • L’Escala Xanascat
 • L’Espluga de Francolí Xanascat
 • Núria Xanascat
 • Olot Xanascat
 • Planoles Xanascat
 • Poblenou del Delta Xanascat
 • Tremp Xanascat
 • St. Joan de les Abadesses
 • Vall d'en Bas Xanascat
 • Vic Xanascat

Consulteu les condicions de participació amb gossos/es.

No, les places en habitacions que admeten gossos/es son limitades. Cadascun dels 15 albergs que admeten gossos/es disposa d’almenys una habitació per a gossos/es i fins a 4 habitacions (màxim 2 gossos per habitació/unitat familiar), en funció de la capacitat total de l’alberg.

A continuació detallem quantes habitacions ofereix cada albergs:

-       Cabrera de Mar: 2 habitacions

-       Coma-ruga: 1 habitació

-       La Molina: 1 habitació

-       La Seu d’Urgell: 1 habitació

-       L’Escala: 1 habitació

-       L’Espluga de Francolí: 1 habitació

-       Manresa: 1 habitació

-       Núria: 1 habitació

-       Olot: 1 habitació

-       Planoles: 4 habitacions

-       Poblenou del Delta: 1 habitació

-       Tremp: 1 habitació

-       Vall d’en Bas: 1 habitació

-       Vic: 1 habitacions

No. El programa ‘Vacances en família’ no requereix que les famílies disposin del carnet d’alberguista.

Altres famílies i també qualsevol altra persona que hagi reservat plaça: alberguistes individuals, grups escolars, membres d’entitats socials, agrupacions juvenils, etc.

No s’admeten devolucions. En casos de força major informats per part de la família enviant un correu electrònic a vacancesenfamilia@gencat.cat, abans de l’estada i prèvia presentació d’un document oficial acreditatiu del motiu d’anul·lació, acostumem a flexibilitzar les condicions de participació i oferim la possibilitat d’efectuar un canvi de torn, sempre al mateix alberg reservat inicialment i segons la disponibilitat de torns.

El programa “Vacances en Família” s’adreça als membres de la unitat familiar. Si alguna persona aliena al nucli familiar vol anar a l’alberg en les mateixes dates, haurà de fer una reserva a part i li seran aplicades les tarifes vigents a la Xanascat. Aquesta persona no es podrà incloure en el moment de la preinscripció, llevat que estigui empadronada al mateix domicili i ho pugui provar.

Com a norma general, una reserva no es pot modificar. Si una persona no pot venir com estava previst, s’haurà de comunicar enviant un correu electrònic a vacancesenfamilia@gencat.cat i justificar el motiu pel qual ja no pot gaudir de l’estada, presentant algun document acreditatiu. D’aquesta manera s’estudiarà la possibilitat d’aplicar una excepció a la normativa del programa.

Com a norma general, una reserva no es pot modificar. En primer lloc, haureu d’enviar un correu electrònic a vacancesenfamilia@gencat.cat informant que a la vostra reserva falta una persona. Només es tindrà en compte una solució en cas que la persona sigui part de la unitat familiar. S’intentarà solucionar la incidència el més aviat possible, sempre i quan hi hagi la disponibilitat de les places que permeti fer aquesta modificació.

En aquests casos, no es garanteix que la reserva pugui efectuar-se de nou en el mateix alberg que havia estat triat per la família, ni tampoc en el mateix període.

No, les adjudicacions de places són intransferibles.

No, no es possible modificar la data d’entrada o sortida d’una reserva. En cas que inicieu la vostra estada més tard o la finalitzeu abans, perdreu l’import dels dies que no es gaudeixin independentment del motiu o causa

No. Un cop assignada una reserva no es podrà realitzar cap tipus de modificació de dates o d’alberg, ja que el destí assignat ha estat una de les 5 preferències de la família sol·licitant.

Únicament s’aplicaria alguna excepció en casos de força major, explicant la vostra situació a través d’un correu electrònic a vacancesenfamilia@gencat.cat i aportant un document acreditatiu. D’aquesta manera s’estudiarà la possibilitat de flexibilitzar les condicions de participació.

Els albergs preveuen un servei de menjar triturat pels nens i les nenes més petits/es, elaborat seguint indicacions del Centre d’Estudis Superiors de Nutrició i Dietètica. Caldrà demanar aquest servei a l’alberg prèviament a l’inici de l’estada.

Els albergs disposen de microones i de triturador per l’ús d’aquelles persones que ho demanin.

El primer dia d'estada, l'horari d'entrada als albergs és a partir de les 18:00 h i fins a les 20:00 h, abans del primer sopar. En cas de preveure que la vostra arribada serà més tard de les 20:00 h, heu d’avisar al personal de l’alberg amb un mínim de 4-5 hores d’antelació i indicar quan teniu prevista l'hora d'arribada.

Les estades finalitzaran després del dinar de l’últim dia. No obstant, les habitacions hauran de quedar lliures a les 10:00 h com a màxim.

No, cada família es fa responsable de com arriba a l'alberg reservat.

Els albergs disposen d’habitacions amb mobiliari senzill (lliteres).  No totes les habitacions estan equipades amb bany interior. Hi ha un petit armari per cada llit.

Les habitacions no disposen de televisió.

No hi ha servei de cangur, doncs les estades estan pensades per a fomentar el temps de lleure en família.

Sí, s’agrairà la col·laboració de les famílies participants en la neteja de la vostre habitació i en mantenir ordenats els espais comuns de l’alberg.

Els albergs disposen d’un lloc adequat per a rentar la roba a mà. Només els albergs de Manresa, La Molina, Vic i Coma-ruga disposen de rentadores i eixugadores amb monedes

Tots els albergs participants en el programa disposen de banyeres per a nadons.

Si, tots els albergs participants en el programa disposen de trones.

Les famílies amb nadons hauran de portar el seu bressol, excepte les que facin estada a l’alberg Núria Xanascat i l’Espluga de Francolí Xanascat, doncs aquests albergs ja disposen de bressols. De totes maneres, les famílies que tingueu reserva a qualsevol dels tres albergs haureu de contactar-hi abans de l’inici de l’estada per a comunicar que necessitareu utilitzar un bressol.

No. Els albergs són espais lliures de fum.

Als torns d’estiu i ponts de més de dues nits hi haurà activitats orientades a fomentar la relació entre pares/mares, filles i fills i la descoberta de l’entorn.

Els torns de ponts i els torns d'estiu de 3 nits, inclouen 1 activitat organitzada especialment per a les famílies participants.

Els torns d'estiu de 7 nits inclouen 2 activitats.

Totes les activitats tenen un component lúdic i pedagògic, a part d’estar dirigides per professionals del món del lleure i de l’animació infantil.

Tota la informació sobre els albergs la poden trobar al web de la XANASCAT: http://xanascat.gencat.cat/. També obtindreu informació sobre l’estada, la ubicació i les condicions de l’alberg junt amb el justificant de reserva, un cop atorgada la plaça i descarregada la informació.

No tots els alberg disposen de pàrquing. Podeu consultar el web de la XANASCAT: http://xanascat.gencat.cat/ per a saber quins albergs en disposen.

També obtindran informació sobre l’estada, la ubicació i les condicions de l’alberg junt amb

el justificant de reserva, un cop atorgada la plaça i descarregada la informació.

Si, les reserves amb el programa Vacances en família inclouen la roba de llit. No estan incloses, però, les tovalloles

No s’inclouen les tovalloles, però es poden llogar a l’alberg.

 

Si. Els albergs tenen calefacció i aigua calenta.

Actualment hi ha instal·lat aire condicionat a l’alberg de L’Encanyissada (Poble Nou de Delta) i a les habitacions de l’alberg Residència Esportiva Àster de l’Hospitalet de l’Infant. D’altra banda a l’alberg Sta. Maria del Mar (Coma-Ruga) n’hi ha al menjador i en alguna sala, però no als dormitoris.

Tota la informació sobre els albergs la troben al web de la XANASCAT: http://xanascat.gencat.cat/.

També obtindreu informació sobre l’estada, la ubicació i les condicions de l’alberg junt amb el justificant de reserva, un cop atorgada la plaça i descarregada la informació.

No, els albergs tenen uns horaris estipulats als que caldrà adaptar-se. Si es desitja, es pot demanar la preparació d’un pícnic, però s’haurà de demanar a la recepció de l’alberg amb un mínim de 24 hores d’antelació.

Les famílies nombroses i monoparentals que obtinguin plaça mitjançant el sorteig i hagin indicat el seu número de carnet de família nombrosa o monoparental en el moment de realitzar la preinscripció, gaudiran d’un 10% de descompte en tots els serveis. Però cal tenir molt en compte que si no ho informen en el moment de realitzar la preinscripció no es beneficiaran d’aquest descompte.

Les famílies acollidores que obtinguin plaça mitjançant el sorteig i ho hagin indicat en el moment de realitzar la preinscripció, gaudiran d’unes tarifes especials en cadascuna de les 3 temporades.

Temporada baixa:

26,88 € . Adults i joves majors de 13 anys 
18,90 € . Infants de 7 a 13 anys 
  8,40 € . Infants de 4 al 6 anys 
18,40 €. Majors de 65 anys 
Estada gratuïta per als infants de 0 a 3 anys 

Temporada mitja:

29,84 € . Adults i joves majors de 13 anys 
21,00 € . Infants de 7 a 13 anys 
  9,35 € . Infants de 4 al 6 anys 
18,40 €. Majors de 65 anys 
Estada gratuïta per als infants de 0 a 3 anys 

Temporada alta:

32,88 € . Adults i joves majors de 13 anys 
23,10 € . Infants de 7 a 13 anys 
10,30 € . Infants de 4 al 6 anys 
18,40 €. Majors de 65 anys 
Estada gratuïta per als infants de 0 a 3 anys 


Les reduccions especials per a famílies acollidores únicament s'aplicaran en aquelles reserves corresponents a albergs gestionats directament per l'Agència Catalana de la Joventut, que són els següents: 

 • Cabrera de Mar Xanascat
 • Coma-ruga Xanascat
 • La Molina Xanascat
 • La Seu d'Urgell Xanascat
 • La Vall d'en Bas Xanascat
 • L'Escala Xanascat
 • L'Espluga de Francolí Xanascat
 • Manresa Xanascat
 • Núria Xanascat
 • Olot Xanascat
 • Planoles Xanascat
 • Poblenou del Delta Xanascat
 • St. Joan de les Abadesses
 • Tremp Xanascat
 • Vic Xanascat


No es garanteix que totes les habitacions disposin de bany.

 

Sí, les famílies amb infants a càrrec, menors de 18 anys, amb grau de dependència (mínim grau I) o dicapacitat (mínim 33%) reconeguts en el moment de tramitar la preinscripció gaudiran d’un 15% de reducció en la seva reserva.

Per a gaudir d'aquest avantatge serà necessari indicar a la preinscripció el nom, cognoms i DNI o NIE de l'infant amb grau de discapacitat i/o de dependència reconegut. 

Aquesta reducció serà aplicable únicament en reserves corresponents a albergs gestionats directament per l'Agència Catalana de la Joventut que disposin d'habitacions amb bany i estiguin correctament adequats per a les necessitats de les famílies, que són els següents: 

 • Cabrera de Mar Xanascat
 • Coma-ruga Xanascat
 • La Molina Xanascat
 • L'Escala Xanascat
 • L'Espluga de Francolí  Xanascat
 • Núria Xanascat
 • Planoles Xanascat
 • Vic Xanascat


 

El resultat del sorteig depèn de varis factors a part del fet que us hagueu apuntat tots junts i generant números de sorteig correlatius.

Les condicions de participació i bases del sorteig especifiquen el següent:

L’ordre de preinscripció (o número de sorteig) no determina el resultat del sorteig.

El sorteig es realitza d’entre totes les preinscripcions rebudes, adjudicant els diferents torns a través d’un procés automàtic, seguint l’ordre de preferència de torns indicat per la família (màxim de cinc opcions).

El procés automàtic de preinscripció adapta la demanda de les famílies a la disponibilitat de places de cada alberg d’acord amb els membres de cada unitat familiar, segons les habitacions i les places disponibles en cada torn.

D’aquesta manera el programa pot rebutjar les opcions de les famílies si aquestes no s’adapten a aquests criteris.

Això significa que el resultat del sorteig es determina segons diversos factors: el número de sorteig, el número de membres de la unitat familiar i la disponibilitat de places que quedin lliures en el moment en que s'assigna el seu número de sorteig.

Tot i que hagueu realitzat la preinscripció conjuntament amb altres famílies, triant les mateixes preferències i amb un número de sorteig correlatiu, no significa que  totes les famílies obtingueu plaça al mateix torn, doncs per exemple, el factor de ser diferents tipologies de família ja podria afectar a que la plaça que us toqui sigui diferent, o fins i tot que una de les famílies es quedi sense opció a plaça dins les preferències que havien triat.

Únicament serà necessari marcar la casella “Si és possible, ens agradaria gaudir de l’estada amb el nostre gos/gossa” al formulari de preinscripció.

Tingues en compte que quan marquis aquesta casella únicament optareu a les places destinades a habitacions que admeten gossos.

No. És molt important que tingueu en compte que si marqueu la casella “Si és possible, ens agradaria gaudir de l’estada amb el nostre gos/gossa”, únicament optareu al sorteig de les places destinades a habitacions que admeten gossos i no a altres albergs.

Si desitgeu optar a tots els albergs, no marqueu aquesta casella.