Tens dubtes o preguntes sobre els albergs de la Xanascat, les activitats o els programes?

Donem resposta a les preguntes més freqüents que ens heu anat fent al llarg d’aquest temps per ajudar-vos a aclarir alguns temes o punts i proporcionar-vos més informació.