Les activitats - Colònies d'estiu en família

El programa d’activitats busca gaudir en família del lleure dotant d’espais de joc i descoberta. Està pensat per oferir espais conjunts de lleure a la família.

Les activitats estan preparades per infants a partir de 4 anys. Els infants de 0 a 3 anys poden assistir-hi amb els pares, mares tutores o tutors, però no participar-hi de manera directa.

El dia d’arribada, el monitoratge presentarà el programa d’activitats a totes les famílies i us donaran la benvinguda.

Distribució de les activitats al llarg del dia

Durant el matí, tenen lloc activitats pensades pels infants i joves menors d’edat o bé pensades per tota la família. També tenen lloc sortides i excursions.

La tarda està destinada a activitats per tota la família. Com a mínim una de les persones adultes ha de participar a l’activitat. Aquestes activitats estan pensades perquè hi participin juntes totes les persones de la família.

La nit es destina a activitats de dinamització.

El temps lliure

Existeixen espais de temps lliure on es desenvolupen propostes d’acompanyament al lleure familiar.  Aquest espais estan pensats per donar opcions de lleure durant el temps lliure en família. En aquestes propostes els infants i joves han d’estar acompanyats pels pares, mares, tutors o tutores.

A més a més, a la recepció podreu sol·licitar informació sobre activitats o excursions per a fer als voltants de l’alberg i treure el màxim profit de la vostra estada durant els moments de temps lliure.