Preinscripció

Com fer la preinscripció?

Al web https://xanascat.gencat.cat/PortalPreinscripcions/ seguint els següents passos.

IMPORTANT: No s'admeten preinscripcions per a més d'una família. Cada preinscripció ha de ser per a una única unitat familiar. 

Actualment només es pot completar el procés de preinscripció utilitzant un ordinador. Fer ús d'altres tipus de dispositius pot provocar errors durant el procés.

PAS 1: Registrar-se

Per a realitzar la preinscripció correctament el primer pas és el Registre, sempre i quan no us hagueu registrat anteriorment. 

En el procés de registre es demanaran les següents dades de la persona responsable de la preinscripció: 

  • Nom, cognoms i DNI / NIE de la persona sol·licitant. 
  • Adreça completa. 
  • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil). 
  • Telèfon de contacte 2 (opcional). 
  • Adreça de correu electrònic. 

La persona registrada rebrà un correu electrònic per a generar una contrasenya que li donarà la possibilitat d'accedir al Portal de preinscripcions amb el seu DNI com a usuari per a poder consultar, modificar o anul·lar les seves dades en la preinscripció.

Un cop resgistrada, la persona ja pot fer la preinscripció al programa Vacances en família.
 

PAS 2: Preinscripció

En el menú d'opcions cal que trieu 'Realitzar una preinscripció' i seguir els passos fins a arribar a 'Generar el número de sorteig'.

Durant el procés caldrà introduir les dades següents: 

  • Nombre total de membres de la unitat familiar. 
  • Gènere i edat de cadascun dels components de la unitat familiar, incloses les dades de la persona titular de la preinscripció. 
  • Torns sol·licitats per ordre de preferència (màxim cinc opcions), especificant el nom de l'alberg i les dates de cada torn. 

PAS 3: Generar la preinscripció

Una vegada introduïdes totes les dades i seleccionats els torns, s'ha de clicar el botó 'Generar el número de sorteig' requisit fonamental per a participar en el sorteig.