Condicions de participació

1.- El programa Vacances en Família, és una iniciativa del Departament de Drets Socials a través de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies i de la Direcció de Serveis a la Joventut mitjançant l’Agència Catalana de la Joventut, que posa a disposició de les famílies la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT). El programa té per objecte potenciar el lleure familiar fomentant, com un aspecte educatiu, la convivència dels membres de la unitat familiar entre ells i la resta de famílies, durant els períodes de ponts, vacances d’estiu i caps de setmana.

Col·labora en aquesta iniciativa la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, en el marc del programa Respir en Família, fent-se càrrec d’una part de la reducció que s’aplica a l’import total de les reserves adreçades a les famílies amb infants a càrrec amb grau de dependència o discapacitat reconegut en el moment de tramitar la preinscripció, així com també col·labora l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció oferint uns avantatges en el preu a les famílies acollidores participants, que ho indiquin en el moment de tramitar la seva preinscripció.

2.- Poden participar en el programa  aquelles famílies amb fills i filles a càrrec fins als 17 anys d’edat inclosos en el moment de gaudir de l’estada.

3.- Aquest és un programa adreçat a famílies residents a Catalunya i a les Illes Balears, per a ser gaudit per tot el nucli familiar i no s’admet la participació dels pares i/o mares sense els seus fills i/o filles.

4.- Per  participar al programa ‘Vacances en família 2022’ es celebraran dues convocatòries de sorteig per a optar als torns d’estada que es portaran a terme des del mes de gener fins al mes de desembre de 2022.

La primera convocatòria  és per a optar als torns corresponents als mesos des del gener fins al juny de 2022.

La segona convocatòria és per a optar als torns corresponents als mesos des del juliol fins al desembre de 2022.

Per participar en aquest programa les famílies hauran de formalitzar una preinscripció durant el període corresponent a la convocatòria en la que estiguin interessades:

El període de preinscripcions per participar en la primera convocatòria és des del 29 de novembre  (a partir de les 12:00 h) fins 13 de desembre de 2021 (fins a les 12:00 h).

El període de preinscripcions per participar en la segona convocatòria és des del 21 de març (a partir de les 12:00 h) fins el 4 d’abril del 2022 (fins a les 12:00 h).

Cada família podrà efectuar la seva preinscripció per Internet a través de la pàgina web xanascat.gencat.cat/vacancesenfamilia  o bé https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/lleure_familiar/

Cada preinscripció ha de ser per a una única unitat familiar.

No s'admeten preinscripcions per a més d'una familia.

Els sistemes emprats són automàtics, la qual cosa facilita l’accés de les famílies en igualtat de condicions i garanteix la transparència del procés.

Previ a la preinscripció, el/la ciutadà/na s’haurà de registrar Portal de preinscripcions (https://xanascat.gencat.cat/PortalPreinscripcions/), amb el que obtindrà un nom d’usuari i una contrasenya. D’aquesta manera, el mateix ciutadà tindrà accés a la consulta, modificació o anul·lació de la seva preinscripció. La informació requerida al procés de registre és la següent:

 • Nom, cognoms i número de DNI de la persona sol·licitant
 • Adreça completa.
 • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil).
 • Telèfon de contacte 2 (opcional).
 • Adreça de correu electrònic.

Un cop registrat, el/la ciutadà/na haurà de procedir a la realització de la preinscripció al programa ‘Vacances en Família – Única convocatòria', on hauran d’informar de les següents dades específiques:

Nombre total de membres de la unitat familiar: mare, pare, fills, filles, àvia, avi i qualsevol persona que estigui empadronada al mateix domicili, ho pugui provar i estigui interessada en anar-hi. Gènere i edat de cadascun dels components de la unitat familiar.

 • Els torns sol·licitats per ordre de preferència (màxim cinc), especificant el nom de l’alberg i les dates de cada torn.
 • En cas que sigueu família nombrosa o monoparental, caldrà que seleccioneu ‘Família nombrosa’ o ‘Família monoparental’ i especifiqueu el número del vostre títol en la pantalla de ‘Dades de registre’ a l’apartat ‘Carnets’ . Així en cas que la vostra preinscripció surti afavorida en el sorteig, podreu gaudir d’un 10% de descompte en el total de la vostra reserva.
   
 • En cas de tenir infants a càrrec amb grau de dependència o diversitat funcional reconegut en el moment de tramitar la preinscripció, cal especificar el nom, cognoms i DNI o NIE de l'infant amb grau de dependència o diversitat fucional, així en cas que la vostra preinscripció surti afavorida en el sorteig, podreu gaudir d’un 15% de reducció en l’import total de la vostra reserva.
   
 • En cas que sigueu família acollidora caldrà que ho indiqueu en el moment de tramitar la vostra preinscripció, informant-ho al desplegable que trobareu a la pantalla de ‘Dades de registre’ a l’apartat ‘Carnets’.
   
 • A més caldrà indicar, si és el cas, si hi ha alguna persona amb discapacitat física entre els membres de la unitat familiar que requereixi d’una habitació adaptada.

 

Una vegada introduïdes totes les dades i seleccionats els torns s’haurà d’acceptar la preinscripció per tal que el programa adjudiqui un número concret per a cada família, generant el número de sorteig, que serà el número de referència per participar en el sorteig.

La preinscripció sense el número de sorteig no podrà participar en el sorteig de les places i per tant no serà vàlida.

5.- Les places són limitades i s’atorgaran per sorteig davant notari/a el dia 15 de desembre a les 12:00 h per a la primera convocatòria i el dia 6 d’abril per a la segona convocatòria.

El resultat del sorteig es farà públic a partir de les 12.00 h del dia 17 de desembre per a la primera convocatòria i a partir de les 12.00 h del dia 8 d’abril per a la segona convocatòria.

El resultat del sorteig també es podrà consultar al web xanascat.gencat.cat/vacancesenfamilia

6.-L’ordre de preinscripció no determina el resultat del sorteig.

El sorteig es realitzarà d’entre totes les preinscripcions rebudes, adjudicant els diferents torns d’estada a través d’un procés automàtic, seguint l’ordre de preferència dels torns indicat per la família (màxim de cinc opcions de torns).

El procés automàtic de preinscripció adaptarà la demanda de les famílies a la disponibilitat de places de cada alberg d’acord amb els membres de cada unitat familiar, segons les habitacions i les places disponibles en cada torn.

D’aquesta manera el programa rebutjarà les opcions de les famílies si aquestes no s’adapten a aquests criteris. Així mateix, el programa assignarà, sempre que sigui possible i hagi informat correctament en la preinscripció, les habitacions adaptades a les famílies que tinguin un o més membres amb algun tipus de disminució física com a criteri preferent.

Un cop conegut el resultat del sorteig, l’assignació de places s’efectuarà automàticament, generant una reserva per a cada família.

Les famílies que surtin beneficiades amb una de les places del programa rebran un correu electrònic (sempre que l’hagin facilitat al registre) on s’informarà de la plaça adjudicada d’entre les cinc opcions triades i del procés de descàrrega que hauran de seguir per tal d’obtenir la seva reserva i fer els pagaments corresponents en els períodes indicats.

Aquelles famílies beneficiades amb una de les places del programa que no hagin informat de cap correu electrònic ni cap telèfon mòbil rebran tota la documentació relativa a la reserva al seu domicili.

7.- Una vegada assignades totes les places segons els resultat del sorteig, s’obrirà un període d’assignació de places lliures per a aquelles famílies interessades en participar, tot i que no hagin generat la preinscripció en els terminis publicats.

El període d’assignació de places lliures s’obrirà el dia 10 de gener des de les 12:00 h del migdia per a la primera convocatòria i el dia 25 d’abril per a la segona convocatòria.

8.- El pagament de l’estada es realitzarà en dos terminis. El primer termini (bestreta del 20% de l’import total) s’haurà de formalitzar en els 5 dies hàbils desprès d’efectuar la reserva, i el segon termini (bestreta del 80% de l’import total) s’haurà de formalitzar segons el període escollit.

El temps per a efectuar el pagament del segon termini s’indicarà a la documentació de la reserva.

Els dos terminis de bestreta tenen el 10% d’Iva inclòs.

9.- Existeixen dues modalitats de preu: la ‘tarifa general’ i ‘la tarifa especial’.

La ‘tarifa general’ té un preu de 31,00 € per persona per persona i nit. S’aplica en els següents torns d’estada:

 • Qualsevol torn de cap de setmana
 • Setmana Santa 1r torn
 • Pont del 6 de juny
 • Pont de Sant Joan
 • Pont de novembre

La ‘tarifa especial’ té un preu de 33,00 € per persona per persona i nit. S’aplica en els següents torns d’estada:

 • Setmana Santa 2n torn 
 • Qualsevol estada de torn d'estiu (juliol i agost)
 • Pont de desembre

El preu inclou el 10% d’Iva, l’allotjament en règim de pensió completa per persona i dia i la roba de llit (no s’hi inclouen tovalloles).

9.- L’estada per als infants de 0 a 3 anys és gratuïta amb tots els serveis inclosos. Així mateix, els infants amb edats compreses entre els 4 i els 6 anys gaudiran d’una reducció del 50% i els infants entre els 7 i els 13 anys gaudiran d’una reducció del 25 % en tots els serveis.

Els participants majors de 65 anys tenen una tarifa especial de 19,70 € per nit.

Les tarifes es calcularan tenint en compte la data d’inici de l’estada.

Les edats dels participants s’apliquen a partir de les dates de naixement que cada família ha indicat en la seva preinscripció. 

10.- Les famílies nombroses i monoparentals que ho acreditin en el moment de realitzar la preinscripció, gaudiran d’un 10% de descompte en tots els serveis reservats.

11.- Programa ‘Respir en Família’:

Les famílies amb infants a càrrec amb grau de dependència o diversitat funcional reconegut que ho especifiquin en el moment de realitzar la preinscripció i superin la comprovació de verificació de dades que executarà la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, gaudiran d’un 15% de reducció en l’import total de la seva reserva.

Aquestes famílies podran optar únicament als albergs directament gestionats per l'Agència Catalana de la Joventut que disposen d'habitacions amb bany, són els següents:

 • Altafulla Xanascat
 • Cabrera de Mar Xanascat
 • Coma-ruga Xanascat
 • La Molina Xanascat
 • L'Escala Xanascat
 • L'Espluga de Francolí Xanascat
 • Núria Xanascat
 • Planoles Xanascat
 • Vall d'en Bas Xanascat
 • Vic Xanascat

El programa ‘Respir en família’ posa a disposició una habitació per cada torn d’estada als 11 albergs indicats en l’apartat anterior, segons els torns publicats al llibret informatiu del programa ‘Vacances en família’ i a l'apartat correspon als torns publicats en aquest lloc web.

En la temporada 2022 el programa ‘Respir en família’ ofereix un total de places de les que podran ser beneficiàries un màxim de 222 famílies que compleixin els requisits de participació.

12.- Les famílies acollidores podran gaudir d'unes tarifes avantatjoses.

A continuació s'especifiquen les tarifes generals i especials, en règim de pensió completa, per persona i nit: 

TARIFA GENERAL: aplicable en estades de caps de setmana, Setmana Santa (1r torn), pont del 6 de juny, pont de Sant Joan i pont de noviembre.


24,80 €. Adults i joves majors de 13 anys 
18,60 €. Infants de 7 a 13 anys 
12,40 €. Infants de 4 al 6 anys 
15,76 €. Majors de 65 anys 
Estada gratuïta per als infants de 0 a 3 anys 

TARIFA ESPECIAL: aplicable en en Setmana Santa (2n torn), qualsevol estada d’estiu i el pont de desembre.

26,40 €. Adults i joves majors de 13 anys 
19,80 €. Infants de 7 a 13 anys 
13,20 €. Infants de 4 al 6 anys 
15,76 €. Majors de 65 anys 
Estada gratuïta per als infants de 0 a 3 anys 

Les reduccions especials per a famílies acollidores únicament s'aplicaran en aquelles reserves corresponents a albergs gestionats directament per l'Agència Catalana de la Joventut, que són els següents: 

 • Altafulla Xanascat
 • Cabrera de Mar Xanascat
 • Coma-ruga Xanascat
 • La Molina Xanascat
 • La Seu d’Urgell Xanascat
 • Manresa Xanascat
 • L’Escala Xanascat
 • L’Espluga de Francolí Xanascat
 • Núria Xanascat
 • Olot Xanascat
 • Planoles Xanascat
 • Poblenou del Delta Xanascat
 • Tremp Xanascat
 • Vall d'en Bas Xanascat
 • Vic Xanascat

No es garanteix que totes les habitacions disposin de bany.

13.- Cada família que hagi obtingut plaça podrà gaudir d’una habitació privada en qualsevol dels albergs participants, però no es garanteix que totes les famílies disposin de bany a l’habitació (excepte per a les famílies participants del programa ‘Respir en Família’).

L’assignació d’habitacions amb bany o sense bany es genera de manera automàtica a partir del resultat del sorteig de les places.

14.- Les famílies que desitgin compartir la seva estada amb el seu gos o la seva gossa (fins a un màxim de dos animals), han de llegir atentament les condicions específiques que s’adjunten en aquest mateix document, a l’Annex 1.

15.- La participació en aquest programa no requereix la utilització del Carnet d’alberguista.

16.- Es considerarà anul·lada qualsevol reserva que no hagi estat formalitzada mitjançant el seu pagament en el termini indicat.

17.- L’alliberació de places per anul·lacions o renúncies no suposarà en cap cas la reassignació de les places ja adjudicades.

18.- La detecció de preinscripcions duplicades suposarà l’anul·lació de totes dues, doncs cada família pot realitzar una única preinscripció a nom d’un únic titular.

19.- Acollir-se a aquest programa suposa no poder obtenir cap altre descompte o promocions existents a la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT).

20.- No es retornarà cap import per anul·lació d’una reserva formalitzada.

21.- No es podrà realitzar cap tipus de modificació en cap aspecte d’una reserva: ni en el nombre de participants, ni en les dates assignades, ni en l'alberg reservat un cop formalitzada la reserva com a resultat del sorteig o en posteriors adjudicacions (plaça en llista d’espera o auto adjudicació de places lliures).

22.- No s’admeten animals de companyia, excepte els gossos pigall i d’assistència mèdica, amb l’acreditació corresponent.

23.- Al·lèrgies o intoleràncies alimentàries

L’ACJ disposa d’un protocol d’al·lèrgies o intoleràncies amb l’objectiu de garantir el servei d’àpats correcte durant l’estada a l’alberg i que s’informa en el moment d’efectuar la reserva.

Per al correcte compliment del protocol, cal que en el termini mínim de 15 dies abans de l’estada es faci arribar la fitxa d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries degudament emplenada per la persona interessada o la persona que en tingui la guarda i custòdia si es tracta d’un menor d’edat.

Aquesta fitxa la trobareu juntament amb la documentació de la vostra reserva accedint al Portal de preinscripcions amb el DNI de la persona titular de la preinscripció i la vostra paraula de pas.

En cas de no trametre la informació requerida, l’ACJ es reserva el dret de servir els àpats durant l’estada si no es pot garantir la salut de la persona que expressi tenir una al·lèrgia o intolerància alimentària, i s’exonera de responsabilitat en cas de manifestar-se reacció al·lèrgica o intolerància coneguda per la persona.

24.- Les famílies amb nadons hauran de portar el seu propi bressol, excepte les que facin estada a l’alberg de Núria Xanascat o a l’alberg L’Espluga de Francolí Xanascat.

25.- Es demana la col·laboració de les famílies en petites tasques de neteja de l’habitació i el menjador.

26.- En els torns estivals i els ponts de més de dues nits el programa preveu activitats incloses en el preu. Les activitats estan pensades per fomentar la relació entre els membres de la unitat familiar.

Durant els torns de cap de setmana no es realitzaran activitats organitzades per la XANASCAT.

27.- La participació en aquest programa suposa l’acceptació de les condicions generals i el reglament intern de cada alberg, mitjançant el qual es regulen els horaris dels àpats, la neteja d’espais propis i el silenci nocturn, entre d’altres aspectes orientats a afavorir la convivència.

28.- Les famílies tenen la total responsabilitat econòmica i jurídica d’elles mateixes, com també pel que fa a la conducta dels seus membres.

29.- Si s’escau, els danys causats a la instal·lació durant l’estada seran avaluats pel director de l’alberg i s’hauran d’abonar a l'acte. Si són detectats amb posterioritat, s’emetrà una factura i s’enviarà a l’usuari.

30.- L’Agència Catalana de la Joventut ha inspeccionat cadascun dels albergs que formen la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya. La informació i les descripcions contingudes en els diferents canals informatius de l’empresa s’ofereixen de bona fe. Tanmateix, l’Agència Catalana de la Joventut no es responsabilitza de l’exhaustivitat, exactitud, fiabilitat, vigència i absència d’errors en les descripcions i la informació esmentades.

31.- En cas que l’usuari vulgui formular alguna queixa, els albergs disposen de fulls de reclamacions.

32.- L’Agència Catalana de la Joventut es reserva el dret de modificar, anul·lar o ampliar qualsevol aspecte relacionat amb els albergs, les places i els torns del programa.

33.- L’Agència Catalana de la Joventut informa que, en compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer ”Persones participants de “Vacances en família”. La finalitat del fitxer és la gestió de dades de contacte de les entitats i/o persones que participen d’algun dels programes que desenvolupa l’Agència.

La unitat responsable del fitxer és l’Agència Catalana de la Joventut i les dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment.

Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a l’Agència Catalana de la Joventut per correu postal (Calàbria ,147 08015 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a recepcio.acjoventut@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital expedit pel CATCert).

A Catalunya el volum de llars on hi conviuen persones i animals és força elevat, es calcula que una de cada tres llars tenen un animal de companyia. El fet de compartir els espais públics amb gossos/es fa que se’ns presentin reptes i necessitats que ens permetin avançar en la normalització de la presència d’aquests als espais d’ús compartit i/o de titularitat pública.

Seguint aquesta línia, a la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT) vam decidir desenvolupar un programa pilot adreçat a les persones usuàries que desitjaven gaudir de la seva estada amb els/les seus/seves gossos/es. Rere anys d’experiències, podem afirmar que aquesta iniciativa està resultant molt favorable, demostrant que és possible una convivència exitosa entre gossos/es i les diferents tipologies d’usuaris/es que acollim.

Actualment la XANASCAT permet l’accés de gossos/es en els 15 albergs gestionats per l’Agència Catalana de la Joventut, que son els següents:

 • Altafulla Xanascat
 • Cabrera de Mar Xanascat
 • Coma-ruga Xanascat
 • La Molina Xanascat
 • La Seu d’Urgell Xanascat
 • Manresa Xanascat
 • L’Escala Xanascat
 • L’Espluga de Francolí Xanascat
 • Núria Xanascat
 • Olot Xanascat
 • Planoles Xanascat
 • Poblenou del Delta Xanascat
 • Tremp Xanascat
 • Vall d'en Bas Xanascat
 • Vic Xanascat

Aquestes instal·lacions s'obren a acollir a gossos/es, amb les voluntats següents:

 • Afavorir el turisme que vetlla per la salut física i emocional dels animals.
 • Facilitar l’accés al gaudi del temps de lleure d’aquelles persones que el desitgen compartir amb els/les seus/seves gossos/es.
 • Comprovar la viabilitat de la convivència entre els gossos/es i totes les persones usuàries dels albergs, per tal d’estudiar la possibilitat de fer extensiva aquesta iniciativa a altres instal·lacions de la XANASCAT.

 

A continuació especifiquem les condicions específiques que hauran de tenir en compte aquelles famílies que vulguin gaudir de l’estada amb el/la seu/seva gos/a o gossos/es:

a) Què hem de saber sobre el procés de preinscripció i sorteig si volem apuntar-nos amb el/la nostre/a gos/gossa o gossos/es?
 

 • Els albergs amb condicions d’acollir gossos/es, comptaran amb un nombre limitat d’habitacions habilitades per a aquest ús.

 

 • Cada reserva podrà incloure un màxim de 2 gossos/es que hauran de satisfer la tarifa corresponent a cadascun/a: 4,00 €per gos/a i nit, import que s’abonarà directament en arribar a la instal·lació.

 

 • Aquelles famílies que vulguin gaudir de l’estada amb el/les seus/seves gossos/es hauran d’informar-ho en el moment de tramitar la seva preinscripció, marcant la casella ‘Si és possible ens agradaria gaudir de l’estada amb el nostre gos/la nostra gossa’ que trobareu a la pantalla de ‘Dades de membres de la unitat familiar’.

 

 • És important que tingueu en compte que en marcar aquesta casella, únicament podreu optar als torns d’aquells albergs que admeten gossos/es i per tant, influirà notablement en el resultat del sorteig, doncs el número d’habitacions que admeten gossos/es és limitat.

 

 • L’assignació de les reserves es realitzarà tenint en compte com a criteri el número de sorteig de la vostra preinscripció, el resultat del sorteig i la disponibilitat d’habitacions que admetin a gossos/es.

 

 • Aquestes condicions no eximeixen de les condicions generals corresponents a totes les reserves del programa ‘Vacances en família’.

 

b) Ja tenim plaça i ja ens han confirmat que podem anar a l’alberg amb el/la nostre/a gos/sa. Què hem de tenir en compte?

En tots els casos haureu de complir els següents requisits:

 

 • Les persones responsables dels/les gossos/es hauran de presentar la documentació adient per tal de demostrar que l’animal està degudament identificat amb microxip. L’animal també haurà de portar una placa identificativa al collar amb les dades de la persona responsable.
   
 • Les persones responsables dels gossos/es de races considerades potencialment perilloses (GPP)* hauran de presentar el carnet que acredita que han obtingut la llicència municipal per la seva tinença.
   
 • Els/les gossos/es GPP hauran d’anar sempre lligats i amb morrió als espais comuns interiors i exteriors de l’alberg, excepte a l’habitació. Es recomanen els morrions de cistella, per tal de permetre al/la gos/a obrir la boca a dins, però tancats pel davant amb reixa per impedir la mossegada. En cap cas, però, els morrions dificultaran al/la gos/a obrir la boca al seu interior.
   
 • No s’acceptarà l’ús de collars de càstig a les instal·lacions de l’alberg (collars que provoquen asfíxia, amb nus escorredor o collars que fan pressió amb puntes al coll o que produeixin descàrregues).
   
 • Els responsables de l’animal tenen l’obligació de mantenir-lo en les degudes condicions higiènic sanitàries. No s’acceptaran animals amb mal aspecte (bruts, parasitats, etc.).
   
 • Els/les gossos/es podran dormir a l’habitació amb les persones responsables, que hauran de portar els accessoris necessaris (llitets, abeuradors, menjadores, etc.). Cal assegurar-se que els/les gossos/es no pugen als llits ni fan malbé el mobiliari de l’habitació.
   
 • Els animals no es podran quedar sols a les habitacions, excepte en els horaris dels àpats (no aplicable per al dinar de l’últim dia d’estada). Si durant algun dels àpats l’animal es queda sol a l’habitació, caldrà penjar un cartell al pom de la porta exterior per tal d’indicar la presència d’un/a gos/a (que us serà facilitat a la recepció) i es recomana deixar-los lligats per evitar comportaments que puguin ocasionar desperfectes a l’habitació.

 

 • No és permès rentar els animals als banys (lavabos i dutxes) ni a cap altre espai de l’alberg si no està expressament indicat.
   
 • Les persones responsables dels/les gossos/es han de recollir-ne els excrements d’aquests i hauran de fer-se càrrec de mantenir l’habitació en bon estat d’higiene.
   
 • Els/les gossos/es podran accedir als ascensors només amb els seus/les seves responsables i només en cas que els/les altres persones usuàries ho acceptin, podran compartir l’espai.
   
 • Les persones responsables dels/les gossos/es es comprometen a complir la normativa vigent de protecció animal (Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril) i la normativa d’accés d’animals a establiments turístics (Article 39.bis de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya).
   
 • Les persones responsables dels animals es faran càrrec dels danys que els animals puguin produir durant l’estància tant al mobiliari com a terceres persones. En cas de desperfectes s’hauran d’abonar les despeses de reparació (es podria demanar una fiança si calgués).

 

* Races GPP : Akita Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasileiro, Mastí napolità, Pit bull terrier, Gos de presa canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Terrier Staffordshire americà i Tosa japonès.