Condicions de participació

1.- El programa Vacances en Família, és una iniciativa del Departament de Drets Socials a través de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies i de la Direcció de Serveis a la Joventut mitjançant l’Agència Catalana de la Joventut. El programa té per objecte potenciar el lleure familiar fomentant, com un aspecte educatiu, la convivència les persones membres de la unitat familiar i entre la resta de famílies participants, durant els períodes de ponts, vacances d’estiu i caps de setmana.

Col·labora en aquesta iniciativa la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat en el marc del programa ‘Respir en família’ , subvencionant una part de l’import total de les reserves adreçades a les famílies amb infants a càrrec amb grau de dependència o discapacitat reconegut en el moment de tramitar la preinscripció, així com també col·labora l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció oferint uns avantatges en el preu a les famílies acollidores participants, que ho indiquin en el moment de tramitar la seva preinscripció.

El Registre de la Direcció General de la Catalunya Exterior del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea vol possibilitar i facilitar l’exercici dels drets com a catalans i catalanes així com oferir-los serveis en les seves estades a Catalunya, per tant aquesta proposta s’obre a famílies que estan inscrites al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior.

2.- Poden participar en el programa  aquelles famílies amb fills i filles a càrrec fins als 17 anys d’edat inclosos en el moment de gaudir de l’estada.

3.- Aquest és un programa adreçat a famílies residents a Catalunya i també aquelles residents a l’estranger i inscrites al registre de persones catalanes residents a l’estranger de la Direcció General de la Catalunya Exterior .

El programa és per al gaudi del nucli familiar i no s’admet la participació de les mares i/o els pares sense els seus/seves fills i/o filles.

4.- Per  participar al programa ‘Vacances en família 2024’ es celebraran dues convocatòries de sorteig per a optar als torns d’estada que es portaran a terme des del mes de gener fins al mes de desembre de 2024.

La primera convocatòria  és per a optar als torns corresponents als mesos des del gener fins al juny de 2024.

La segona convocatòria és per a optar als torns corresponents als mesos des del juliol fins al desembre de 2024.

Per participar en aquest programa les famílies hauran de formalitzar una preinscripció durant el període corresponent a la convocatòria en la que estiguin interessades:

El període de preinscripcions per participar en la primera convocatòria és des del 27 de novembre  (a partir de les 12:00 h) fins a l’11 de desembre de 2023 (fins a les 12:00 h).

El període de preinscripcions per participar en la segona convocatòria és des del 8 d’abril (a partir de les 12:00 h) fins al 22 d’abril del 2024 (fins a les 12:00 h).

Cada família podrà efectuar la seva preinscripció per Internet a través de la pàgina web xanascat.gencat.cat/vacancesenfamilia  o bé https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/lleure_familiar/

Cada preinscripció ha de ser per a una única unitat familiar. No s'admeten preinscripcions per a més d'una família.

Els sistemes emprats són automàtics, la qual cosa facilita l’accés de les famílies en igualtat de condicions i garanteix la transparència del procés.

Previ a la preinscripció, la persona interessada s’haurà de registrar Portal de preinscripcions (http://www.xanascat.cat/PortalPreinscripcions/), amb el que obtindrà un nom d’usuari i una contrasenya. D’aquesta manera tindrà accés a la consulta, modificació o anul·lació de la seva preinscripció.

La informació requerida al procés de registre és la següent:

 • Nom, cognoms i número de DNI de la persona sol·licitant.
 • Adreça completa.
 • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil).
 • Telèfon de contacte 2 (opcional).
 • Adreça de correu electrònic.

Un cop formalitzat el ‘Registre’ haurà de procedir a la realització de la preinscripció al programa ‘Vacances en Família’ en la convocatòria corresponent, on hauran d’informar de les següents dades específiques:

 • Nombre total de persones membres de la unitat familiar que desitgen gaudir d’una estada: mares i/o pares, filles i/o fills, avis i/o àvies i qualsevol persona que estigui empadronada al mateix domicili, ho pugui provar i estigui interessada en anar-hi.
 • Gènere i edat de cadascuna de les persones components de la unitat familiar.
 • Els torns sol·licitats per ordre de preferència (màxim cinc), especificant el nom de l’alberg i les dates de cada torn.
 • En cas que sigueu família nombrosa o monoparental, caldrà que ho indiqueu en el moment de tramitar la vostra preinscripció, seleccionant ‘Família nombrosa’ o ‘Família monoparental’ al desplegable que trobareu a la pantalla de ‘Dades de registre’ i especificant el número del vostre títol a l’apartat ‘Carnets’ . Així en cas que la vostra preinscripció surti afavorida en el sorteig, podreu gaudir d’un 10% de descompte en el total de la vostra reserva.
 • En cas que sigueu família acollidora caldrà que ho indiqueu en el moment de tramitar la vostra preinscripció, informant-ho al desplegable que trobareu a la pantalla de ‘Dades de registre’ a l’apartat ‘Carnets’.
 • En cas de tenir infants a càrrec amb grau de dependència o diversitat funcional reconegut en el moment de tramitar la preinscripció, cal especificar el nom, cognoms i DNI o NIE de la nena o el nen amb grau de dependència o diversitat funcional, així en cas que la vostra preinscripció surti afavorida en el sorteig, podreu gaudir d’un 15% de reducció en l’import total de la vostra reserva.
 • A més, si es dona el cas que hi ha alguna persona entre les persones membres de la unitat familiar que requereixi d’una habitació adaptada per a cadira de rodes, caldrà indicar-ho marcant la casella corresponent. Posteriorment, si obteniu plaça en el sorteig, sol·liciteu una habitació adaptada enviant un correu a vacancesenfamilia@gencat.cat, per tal que us puguem garantir l’accés a una habitació adaptada per a cadira de rodes.

Una vegada introduïdes totes les dades i seleccionats els torns s’haurà d’acceptar la preinscripció per tal que el programa adjudiqui un número concret per a cada família, generant el número de sorteig, que serà el número de referència per participar en el sorteig.

La preinscripció sense el número de sorteig no podrà participar en el sorteig de les places i per tant no serà vàlida.

5.- Les places són limitades i s’atorgaran per sorteig davant notari/a el dia 13 de desembre de 2023 a les 12:00 h per a la primera convocatòria i el dia 24 d’abril de 2024 a les 12:00 h per a la segona convocatòria.

El resultat del sorteig es farà públic a partir de les 12.00 h del dia 15 de desembre per a la primera convocatòria i a partir de les 12.00 h del dia 26 d’abril de 2024 per a la segona convocatòria.

El resultat del sorteig també es podrà consultar al web xanascat.gencat.cat/vacancesenfamilia.

6.- L’ordre de preinscripció no determina el resultat del sorteig.

El sorteig es realitzarà d’entre totes les preinscripcions rebudes, adjudicant els diferents torns d’estada a través d’un procés automàtic, seguint l’ordre de preferència dels torns indicat per la família (màxim de cinc opcions de torns).

El procés automàtic de preinscripció adaptarà la demanda de les famílies a la disponibilitat de places de cada alberg d’acord amb les persones membres de cada unitat familiar, segons les habitacions i les places disponibles en cada torn.

D’aquesta manera el programa rebutjarà les opcions de les famílies si aquestes no s’adapten a aquests criteris. Així mateix, el programa assignarà, sempre que sigui possible i hagi informat correctament en la preinscripció, les habitacions adaptades a les famílies que tinguin un o més membres amb algun tipus de disminució física com a criteri preferent.

Un cop conegut el resultat del sorteig, l’assignació de places s’efectuarà automàticament, generant una reserva per a cada família.

Les famílies que surtin beneficiades amb una de les places del programa rebran un correu electrònic on s’informarà de la plaça adjudicada d’entre les cinc opcions triades i del procés de descàrrega que hauran de seguir per tal d’obtenir la seva reserva i fer els pagaments corresponents en els períodes indicats.

7.- Una vegada assignades totes les places segons els resultat del sorteig, s’obrirà un període d’assignació de places lliures per a aquelles famílies interessades en participar, tot i que no hagin generat la preinscripció en els terminis publicats.

El període d’assignació de places lliures s’obrirà el dia 8 de gener des de les 12:00 h del migdia per a la primera convocatòria i el dia 13 de maig per a la segona convocatòria.

8.- El pagament de l’estada es realitzarà en dos terminis. El primer termini (bestreta del 20% de l’import total) s’haurà de formalitzar en els 5 dies hàbils desprès d’efectuar la reserva, i el segon termini (bestreta del 80% de l’import total) s’haurà de formalitzar segons el període escollit.

El temps per a efectuar el pagament del segon termini s’indicarà a la documentació de la reserva.

Els dos terminis de bestreta tenen el 10% d’Iva inclòs.

9.- Existeixen tres modalitats de preu:

 • Temporada baixa
 • Temporada mitja
 • Temporada alta

Caldrà que consulteu quina temporada correspon a cada torn al lloc web https://xanascat.gencat.cat/ca/programes/vacances-en-familia/convocatories

Els preus per persona adulta i infants a partir dels 14 anys són els següents:

 • La ‘Temporada baixa’ té un preu de 33,60 € per persona per persona i nit.
 • La ‘Temporada mitja’ té un preu de 37,30 € per persona per persona i nit.
 • La ‘Temporada alta’ té un preu de 41,10 € per persona per persona i nit.

El preu inclou el 10% d’Iva, l’allotjament en règim de pensió completa per persona i dia i la roba de llit (no s’hi inclouen tovalloles).

10.- L’estada per als i les infants de 0 a 3 anys és gratuïta amb tots els serveis inclosos. Així mateix, els i les infants amb edats compreses entre els 4 i els 6 anys gaudiran d’una reducció del 50% i les i els infants entre els 7 i els 13 anys gaudiran d’una reducció del 25 % en tots els serveis.

Participants majors de 65 anys tenen una tarifa especial de 23,00 € per nit.

Les tarifes es calcularan tenint en compte la data d’inici de l’estada. Les edats de les persones participants s’apliquen a partir de les dates de naixement que cada família ha indicat en la seva preinscripció.

11.- Les famílies nombroses i monoparentals que ho acreditin en el moment de realitzar la preinscripció, gaudiran d’un 10% de descompte en tots els serveis reservats.

12.-  Programa ‘Respir en Família’:

Les famílies amb infants a càrrec amb grau de dependència o diversitat funcional reconegut que ho especifiquin en el moment de realitzar la preinscripció i superin la comprovació de verificació de dades que executarà la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, gaudiran d’un 15% de reducció en l’import total de la seva reserva.

Aquestes famílies podran optar únicament als albergs directament gestionats per l'Agència Catalana de la Joventut que disposen d'habitacions amb bany, són els següents:

 • Cabrera de Mar Xanascat
 • Coma-ruga Xanascat
 • La Molina Xanascat
 • L'Escala Xanascat
 • L'Espluga de Francolí Xanascat
 • Núria Xanascat
 • Planoles Xanascat
 • St. Joan de les Abadesses
 • Vic Xanascat

El programa ‘Respir en família’ posa a disposició una habitació per cada torn d’estada als 9 albergs indicats en l’apartat anterior, segons els torns publicats al llibret informatiu del programa ‘Vacances en família’ i a l'apartat correspon als torns publicats en aquest lloc web.

En la temporada 2024 el programa ‘Respir en família’ ofereix un total de places de les que podran ser beneficiàries un màxim de 296 famílies que compleixin els requisits de participació.

13.- Les famílies acollidores podran gaudir d'unes tarifes avantatjoses.

Les famílies acollidores que obtinguin plaça mitjançant el sorteig i ho hagin indicat en el moment de realitzar la preinscripció, gaudiran d’unes tarifes especials en cadascuna de les 3 temporades.

Temporada baixa:

 • 26,88 € . Adults i joves majors de 13 anys 
 • 18,90 € . Infants de 7 a 13 anys 
 • 8,40 € . Infants de 4 al 6 anys 
 • 18,40 €. Majors de 65 anys 
 • Estada gratuïta per als infants de 0 a 3 anys 

Temporada mitja:

 • 29,84 € . Adults i joves majors de 13 anys 
 • 21,00 € . Infants de 7 a 13 anys 
 • 9,35 € . Infants de 4 al 6 anys 
 • 18,40 €. Majors de 65 anys 
 • Estada gratuïta per als infants de 0 a 3 anys 

Temporada alta:

 • 32,88 € . Adults i joves majors de 13 anys 
 • 23,10 € . Infants de 7 a 13 anys 
 • 10,30 € . Infants de 4 al 6 anys 
 • 18,40 €. Majors de 65 anys 
 • Estada gratuïta per als infants de 0 a 3 anys 

Les reduccions especials per a famílies acollidores únicament s'aplicaran en aquelles reserves corresponents a albergs gestionats directament per l'Agència Catalana de la Joventut, que són els següents: 

 • Cabrera de Mar Xanascat
 • Coma-ruga Xanascat
 • La Molina Xanascat
 • La Seu d'Urgell Xanascat
 • La Vall d'en Bas Xanascat
 • L'Escala Xanascat
 • L'Espluga de Francolí Xanascat
 • Manresa Xanascat
 • Núria Xanascat
 • Olot Xanascat
 • Planoles Xanascat
 • Poblenou del Delta Xanascat
 • St. Joan de les Abadesses
 • Tremp Xanascat
 • Vic Xanascat

No es garanteix que totes les habitacions disposin de bany.

14.- Cada família que hagi obtingut plaça podrà gaudir d’una habitació privada en qualsevol dels albergs participants, però no es garanteix que totes les famílies disposin de bany a l’habitació (excepte per a les famílies participants del ‘Respir en família’).

L’assignació d’habitacions amb bany o sense bany es genera de manera automàtica a partir del resultat del sorteig de les places per a cada convocatòria.

15.- Les famílies que desitgin compartir la seva estada amb el seu gos o la seva gossa (fins a un màxim de dos animals), han de llegir atentament les condicions específiques que s’adjunten en aquest mateix document, a l’Annex 1.

16.- La participació en aquest programa no requereix la utilització del Carnet d’alberguista.

17.- Es considerarà anul·lada qualsevol reserva que no hagi estat formalitzada mitjançant el seu pagament en el termini indicat.

18.- L’alliberació de places per anul·lacions o renúncies no suposarà en cap cas la reassignació de les places ja adjudicades.

19.- La detecció de preinscripcions duplicades suposarà l’anul·lació de totes dues, doncs cada família pot realitzar una única preinscripció a nom d’un únic titular.

20.- Acollir-se a aquest programa suposa no poder obtenir cap altre descompte o promocions existents a la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT).

21.- No es podrà realitzar cap tipus de modificació en cap aspecte d’una reserva: ni en el nombre de participants, ni en les dates assignades, ni en l'alberg reservat un cop formalitzada la reserva com a resultat del sorteig o en posteriors adjudicacions (auto adjudicació de places lliures).

Únicament en casos de força major i prèvia presentació de la documentació acreditativa del motiu pel qual no us és possible gaudir de l’estada, s’estudiarà cada cas i si la valoració és favorable, s’autoritzarà un canvi de torn per a que pugueu gaudir de l’estada en un dels torns disponibles dins de la convocatòria corresponent a la vostra reserva inicial.

Els canvis de torns s’autoritzen segons disponibilitat i al mateix alberg inicialment reservat.

Si l’alberg no disposa de torns disponibles, s’oferirà la possibilitat de canviar d’alberg, segons disponibilitat.

Una vegada formalitzat el canvi de torn, en cas que l’estada reservada sigui d’un import inferior a l’estada inicial, es procedirà a tramitar la devolució de l’import diferencial.

Les sol·licituds de canvi de torn s’hauran d’enviar via correu electrònic a vacancesenfamilia@gencat.cat, adjuntant la documentació acreditativa corresponent. Una vegada estudiat cada cas, s’enviarà resposta oficial de la resolució des de la bústia de correu electrònic del programa Vacances en família.

22.- No s’admeten devolucions ni modificacions en cap aspecte d’una reserva per motiu d’anul·lació sol·licitada a causa de prediccions meteorològiques adverses.

Únicament en cas d’alerta meteorològica de risc oficial activada pel Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) que recomani limitar els desplaçaments per la zona on es troba ubicat l’alberg reservat i es dificulti l’accés per carretera o en transport públic durant les dates reservades, podríem aplicar una excepció i autoritzar un canvi de torn, segons disponibilitat de l’alberg reservat.

23.- No es retornarà cap import per anul·lació no justificada i acreditada. S’entén per motius justificats els següents:

‒   Prescripció facultativa: per decisió mèdica.

‒   Malaltia: per l’afecció d’una malaltia que no permeti la participació a l’estada.

‒   Accident: per l’afectació d’un dany o lesió que no permeti la participació a l’estada.

‒   Defunció de familiars.

‒   Motius laborals, canvis en els horaris o pèrdua del lloc de treball existent: per haver perdut la feina i trobar-se a l’atur el pare, mare, tutor o tutora.

‒   Separació de la parella degudament documentada amb una declaració responsable signada per la persona titular de la reserva.

‒   Motius econòmics: canvis inesperats de la situació econòmica.

Els imports retornats per anul·lació variaran segons la data d’avís, la data d’entrada, els motius exposats i les obligacions contractuals ja establertes des de l’alberg en la data d’avís. Es descomptarà un mínim de 10 € en concepte de despeses de gestió.

24.- Els 15 albergs gestionats per l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) admeten gossos (consulteu les condicions específiques en l’Annex 1 d’aquest extracte).

La resta d’albergs participants no admeten animals, excepte els gossos pigall i d’assistència mèdica, amb l’acreditació corresponent.

25. - Al·lèrgies o intoleràncies alimentàries:

L’ACJ disposa d’un protocol d’al·lèrgies o intoleràncies amb l’objectiu de garantir el servei d’àpats correcte durant l’estada a l’alberg i que s’informa en el moment d’efectuar la reserva.

Per al correcte compliment del protocol, cal que en el termini mínim de 15 dies abans de l’estada es faci arribar la fitxa d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries degudament emplenada per la persona interessada o la persona que en tingui la guarda i custòdia si es tracta d’una persona menor d’edat.

Aquesta fitxa la trobareu juntament amb la documentació de la vostra reserva accedint al Portal de preinscripcions amb el DNI de la persona titular de la preinscripció i la vostra paraula de pas.

En cas de no trametre la informació requerida, l’ACJ es reserva el dret de servir els àpats durant l’estada si no es pot garantir la salut de la persona que expressi tenir una al·lèrgia o intolerància alimentària, i s’exonera de responsabilitat en cas de manifestar-se reacció al·lèrgica o intolerància coneguda per la persona.

26. – Dietes vegetarianes i veganes:

Els albergs contemplen dietes adaptades a persones vegetarianes i veganes.

Les persones que necessitin l’adaptació dels menús en aquests casos caldrà que contactin amb l’alberg reservat amb un mínim de 10 dies d’antelació a la vostra estada per tal que puguin preveure-ho i elaborar els menús de la manera més adequada possible.

27.- Les famílies amb nadons hauran de portar el seu propi bressol, excepte les que facin estada a l’alberg Pic de l’Àliga de Núria o a l’alberg Jaume I de l’Espluga de Francolí (haureu de contactar prèviament a l’estada per reservar bressols en algun d’aquests 2 albergs).

28.- Es demana la col·laboració de les famílies en petites tasques de neteja de l’habitació i el menjador.

29.- En els torns estivals i els ponts de més de dues nits el programa preveu activitats incloses en el preu:

 • Estades de ponts: Inclouen una activitat de lleure familiar.
 • Estades d’estiu de 3 nits: Inclouen una activitat de lleure familiar.
 • Estades d’estiu de 7 nits: Inclouen dues activitats de lleure familiar.

Les activitats estan pensades per fomentar la relació entre els membres de la unitat familiar.

Durant els torns de cap de setmana no es realitzaran activitats organitzades per la XANASCAT.

30.- La participació en aquest programa suposa l’acceptació de les condicions generals i el reglament intern de cada alberg, mitjançant el qual es regulen els horaris dels àpats, la neteja d’espais propis i el silenci nocturn, entre d’altres aspectes orientats a afavorir la convivència.

31.- Les famílies tenen la total responsabilitat econòmica i jurídica d’elles mateixes, com també pel que fa a la conducta de les persones que en formen part.

32.- Si s’escau, els danys causats a la instal·lació durant l’estada seran avaluats per la/el director/a de l’alberg i s’hauran d’abonar a l'acte. Si són detectats amb posterioritat, s’emetrà una factura i s’enviarà a la persona usuària.

33.- L’Agència Catalana de la Joventut ha inspeccionat cadascun dels albergs que formen la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya. La informació i les descripcions contingudes en els diferents canals informatius de l’empresa s’ofereixen de bona fe. Tanmateix, l’Agència Catalana de la Joventut no es responsabilitza de l’exhaustivitat, exactitud, fiabilitat, vigència i absència d’errors en les descripcions i la informació esmentades.

34.- En cas que la persona usuària vulgui formular alguna queixa, els albergs disposen de fulls de reclamacions.

35.- L’Agència Catalana de la Joventut es reserva el dret de modificar, anul·lar o ampliar qualsevol aspecte relacionat amb els albergs, les places i els torns del programa.

36.- L’Agència Catalana de la Joventut informa que, en compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer ”Persones participants de “Vacances en família”. La finalitat del fitxer és la gestió de dades de contacte de les entitats i/o persones que participen d’algun dels programes que desenvolupa l’Agència.

La unitat responsable del fitxer és l’Agència Catalana de la Joventut i les dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment.

Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel•lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a l’Agència Catalana de la Joventut per correu postal (Calàbria ,147 08015 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a recepcio.acjoventut@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital expedit pel CATCert).

A Catalunya el volum de llars on hi conviuen persones i animals és força elevat, es calcula que una de cada tres llars tenen un animal de companyia. El fet de compartir els espais públics amb gossos/es fa que se’ns presentin reptes i necessitats que ens permetin avançar en la normalització de la presència d’aquests als espais d’ús compartit i/o de titularitat pública.

Seguint aquesta línia, a la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT) vam decidir desenvolupar un programa pilot adreçat a les persones usuàries que desitjaven gaudir de la seva estada amb els/les seus/seves gossos/es. Rere anys d’experiències, podem afirmar que aquesta iniciativa està resultant molt favorable, demostrant que és possible una convivència exitosa entre gossos/es i les diferents tipologies d’usuaris/es que acollim.

Actualment la XANASCAT permet l’accés de gossos/es en els 15 albergs gestionats per l’Agència Catalana de la Joventut, que son els següents:

 • Cabrera de Mar Xanascat
 • Coma-ruga Xanascat
 • La Molina Xanascat
 • La Seu d’Urgell Xanascat
 • Manresa Xanascat
 • L’Escala Xanascat
 • L’Espluga de Francolí Xanascat
 • Núria Xanascat
 • Olot Xanascat
 • Planoles Xanascat
 • Poblenou del Delta Xanascat
 • St. Joan de les Abadesses
 • Tremp Xanascat
 • Vall d'en Bas Xanascat
 • Vic Xanascat

Aquestes instal·lacions s'obren a acollir a gossos/es, amb les voluntats següents:

 • Afavorir el turisme que vetlla per la salut física i emocional dels animals.
 • Facilitar l’accés al gaudi del temps de lleure d’aquelles persones que el desitgen compartir amb els/les seus/seves gossos/es.
 • Comprovar la viabilitat de la convivència entre els gossos/es i totes les persones usuàries dels albergs, per tal d’estudiar la possibilitat de fer extensiva aquesta iniciativa a altres instal·lacions de la XANASCAT.

 

A continuació especifiquem les condicions específiques que hauran de tenir en compte aquelles famílies que vulguin gaudir de l’estada amb el/la seu/seva gos/a o gossos/es:

a) Què hem de saber sobre el procés de preinscripció i sorteig si volem apuntar-nos amb el/la nostre/a gos/gossa o gossos/es?
 

 • No tots els albergs participants en el programa ‘Vacances en família’ admeten gossos/es. Únicament comptem amb 15 albergs amb condicions d’acollir gossos/es, que són els 15 albergs gestionats per l’Agència Catalana de la Joventut i detallats en les presents condicions de participació.

 

 • Els albergs amb condicions d’acollir gossos/es, comptaran amb un nombre limitat d’habitacions habilitades per a aquest ús, és a dir, les habitacions aptes per a gossos/es son limitades i és important que ho tingueu molt en compte a l'hora de tramitar la vostra preinscripció, doncs les opcions d'obtenir plaça directa al sorteig es poden veure afectades. A continuació especifiquem les places aptes per a gossos/es que ofereix cada alberg a cada torn:

 

 • Cabrera de Mar: 2 habitacions
 • Coma-ruga: 1 habitació
 • La Molina: 1 habitació
 • La Seu d’Urgell: 1 habitació
 • L’Escala: 1 habitació
 • L’Espluga de Francolí: 1 habitació
 • Manresa: 1 habitació
 • Núria: 1 habitació
 • Olot: 1 habitació
 • Planoles: 4 habitacions
 • Poblenou del Delta: 1 habitació
 • St. Joan de les Abadesses: 1 habitació
 • Tremp: 1 habitació
 • Vall d’en Bas: 1 habitació
 • Vic: 1 habitació

 

 • Cada reserva podrà incloure un màxim de 2 gossos/es que hauran de satisfer la tarifa corresponent a cadascun/a: 4,40 €per gos/a i nit, import que s’abonarà directament en arribar a la instal·lació.

 

 • Aquelles famílies que vulguin gaudir de l’estada amb el/les seus/seves gossos/es hauran d’informar-ho en el moment de tramitar la seva preinscripció, marcant la casella ‘Si és possible ens agradaria gaudir de l’estada amb el nostre gos/la nostra gossa’ que trobareu a la pantalla de ‘Dades de membres de la unitat familiar’.

 

 • És important que tingueu en compte que en marcar aquesta casella, únicament podreu optar als torns d’aquells albergs que admeten gossos/es i per tant, influirà notablement en el resultat del sorteig, doncs el número d’habitacions que admeten gossos/es és limitat.

 

 • Per a poder gaudir de l’estada amb gos/a és totalment imprescindible que en tramitar la vostra preinscripció hagueu informat que us agradaria gaudir de l’estada amb el vostre gos/a. En cas que no estigueu segurs/es de que ho heu fet constar degudament en la vostra preinscripció serà necessari que contacteu amb l’alberg reservat prèviament a l’estada per a verificar si la vostra reserva està correctament formalitzada per a gaudir-la amb el/la gos/a.

 

 • En cap cas s’admetrà l’entrada de l’animal a l'alberg quan no s’hagi fet constar en la reserva ni s’hagi confirmat amb l’alberg que teniu assignada una habitació adequada per gossos/es.

 

 • L’assignació de les reserves es realitzarà tenint en compte com a criteri el número de sorteig de la vostra preinscripció, el resultat del sorteig i la disponibilitat d’habitacions que admetin a gossos/es.

 

 • Aquestes condicions no eximeixen de les condicions generals corresponents a totes les reserves del programa ‘Vacances en família’.

 

b) Ja tenim plaça i ja ens han confirmat que podem anar a l’alberg amb el/la nostre/a gos/sa. Què hem de tenir en compte?

En tots els casos haureu de complir els següents requisits:

 • Les persones responsables dels/les gossos/es hauran de presentar la documentació adient per tal de demostrar que l’animal està degudament identificat amb microxip. L’animal també haurà de portar una placa identificativa al collar amb les dades de la persona responsable.
   
 • Les persones responsables dels gossos/es de races considerades potencialment perilloses (GPP)* hauran de presentar el carnet que acredita que han obtingut la llicència municipal per la seva tinença.
   
 • Els/les gossos/es GPP hauran d’anar sempre lligats i amb morrió als espais comuns interiors i exteriors de l’alberg, excepte a l’habitació. Es recomanen els morrions de cistella, per tal de permetre al/la gos/a obrir la boca a dins, però tancats pel davant amb reixa per impedir la mossegada. En cap cas, però, els morrions dificultaran al/la gos/a obrir la boca al seu interior.
   
 • No s’acceptarà l’ús de collars de càstig a les instal·lacions de l’alberg (collars que provoquen asfíxia, amb nus escorredor o collars que fan pressió amb puntes al coll o que produeixin descàrregues).
   
 • Els responsables de l’animal tenen l’obligació de mantenir-lo en les degudes condicions higiènic sanitàries. No s’acceptaran animals amb mal aspecte (bruts, parasitats, etc.).
   
 • Els/les gossos/es podran dormir a l’habitació amb les persones responsables, que hauran de portar els accessoris necessaris (llitets, abeuradors, menjadores, etc.). Cal assegurar-se que els/les gossos/es no pugen als llits ni fan malbé el mobiliari de l’habitació.
   
 • Els animals no es podran quedar sols a les habitacions, excepte en els horaris dels àpats (no aplicable per al dinar de l’últim dia d’estada). Si durant algun dels àpats l’animal es queda sol a l’habitació, caldrà penjar un cartell al pom de la porta exterior per tal d’indicar la presència d’un/a gos/a (que us serà facilitat a la recepció) i es recomana deixar-los lligats per evitar comportaments que puguin ocasionar desperfectes a l’habitació.

 

 • No és permès rentar els animals als banys (lavabos i dutxes) ni a cap altre espai de l’alberg si no està expressament indicat.
   
 • Les persones responsables dels/les gossos/es han de recollir-ne els excrements d’aquests i hauran de fer-se càrrec de mantenir l’habitació en bon estat d’higiene.
   
 • Els/les gossos/es podran accedir als ascensors només amb els seus/les seves responsables i només en cas que els/les altres persones usuàries ho acceptin, podran compartir l’espai.
   
 • Les persones responsables dels/les gossos/es es comprometen a complir la normativa vigent de protecció animal (Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril) i la normativa d’accés d’animals a establiments turístics (Article 39.bis de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya).
   
 • Les persones responsables dels animals es faran càrrec dels danys que els animals puguin produir durant l’estància tant al mobiliari com a terceres persones. En cas de desperfectes s’hauran d’abonar les despeses de reparació (es podria demanar una fiança si calgués).

 

* Races GPP : Akita Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasileiro, Mastí napolità, Pit bull terrier, Gos de presa canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Terrier Staffordshire americà i Tosa japonès.