Condicions generals

 

Servei d’activitats

 • La ràtio d’activitats que s’estableix per als grups d’educació infantil i cicle inicial és d’1 monitor/a per cada 10-12 participants. Per als grups de cicle mitjà i superior de primària, educació secundària obligatòria i batxillerat, la ràtio monitor-participant nen és d’1 monitor/a per cada 15-20 participants.
 • A l’alberg amb un programa esportiu, la ràtio serà l’adequada segons cada especialitat esportiva.
 • L'horari d’activitats dirigides a càrrec de l’equip de monitoratge de la Xanascat és de 10 a 13 h, de 15 a 18 h i de 21.30 a 23 h, aproximadament. Aquest horari base pot ser modificat segons els horaris dels àpats que faci el grup.
 • El servei de monitoratge comença al matí del primer dia i acaba al matí de l’últim dia.
 • Un altre servei que incloem és la vigilància activa en el temps d’esbarjo després de dinar i de sopar per als grups de I3 fins a 6è de primària mentre els acompanyants fan els àpats. Aquesta vigilància es farà sempre que l’àpat sigui a l’alberg.
 • Tots els programes de tres dies són adaptables a dos dies i viceversa.
 • El nombre mínim d’alumnes per organitzar aquests programes és de 15 participants.
 • Les graelles publicades aquí són un exemple i poden estar sotmeses a algun canvi en funció del nombre d’alumnes i de les condicions meteorològiques.
 • El control dels alumnes al menjador serà responsabilitat dels acompanyants del grup.
 • Per al millor aprofitament del programa, es recomana als acompanyants fer el seguiment de totes les activitats i col·laborar amb l’equip de monitoratge quan s'hagi de mantenir l’ordre.

 

A l’alberg

 • En totes les nostres instal·lacions trobareu el llençol de sota del llit i la coixinera. A més, als acompanyants del grup us proporcionem també els llençols de sobre.
 • L’escola contractant es compromet a respectar la normativa interna de cada alberg. En cas de produir-se desperfectes, aquests seran avaluats per la Direcció de l’alberg i s’hauran d’abonar a l’acte. Si són detectats amb posterioritat, se n’emetrà una factura i s’enviarà al centre educatiu.
 • Tots els albergs de la Xanascat disposen de places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, en compliment del Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves; el Decret 135/1995 pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya, i qualsevol altra normativa aplicable.
 • Menú especial per a les persones amb al·lèrgies específiques. Cal consultar-ho a l'alberg amb anterioritat.
 • NOU! Berenar per a tots els grups d’educació infantil fins als de batxillerat (ambdós inclosos).
 • Podeu consultar totes les condicions generals de contractació al web www.xanascat.cat, ja que aquestes condicions específiques del programa escolar complementen les generals. En cas de divergència, prevaldran les condicions generals de contractació que es detallen al web esmentat.

 

Condicions econòmiques

 • Els preus indicats inclouen les activitats descrites i l’allotjament i la manutenció en règim de pensió completa des del sopar del primer dia fins al dinar del darrer dia (ambdós inclosos).
 • La vostra estada no quedarà reservada fins que no s’hagi fet efectiva la bestreta corresponent en la data indicada.
 • La resta de l’import s’abonarà al mateix alberg en efectiu, amb xec conformat o targeta de crèdit.
 • Qualsevol anul·lació de places confirmades que suposi menys del 10% del total de persones no es tindrà en compte sempre que es notifiqui, abans de l’arribada, directament a l’alberg. En cas que no es notifiqui o se superi aquest percentatge, s’aplicaran unes despeses d’anul·lació sobre el total de l’estada per a cadascuna de les places anul·lades que superin el 10%, segons el barem següent:
 
 

Període d'anul·lació

(previ a l’arribada)

Despeses per anul·lació i/o gestió sobre l'import total dels pernoctars anul·lats

Abans de 60 dies

10€ en concepte de gestió

Entre 60 i 30 dies

25% en concepte de gestió i anul·lació

Entre 29 i 15 dies

50% en concepte de gestió i anul·lació

Entre 14 i 3 dies

75% en concepte de gestió i anul·lació

Menys de 2 dies[1]

100% en concepte de gestió i anul·lació

 

 

 • 1 mestre o professor per cada 10 alumnes gaudirà de l'estada gratuïtament. Quant als grups d’educació especial, 1 acompanyant per cada 8 alumnes gaudirà de l'estada gratuïtament. Per a altres casos, consulteu-nos.

 • En cas de malaltia, els serveis mèdics i les medicines, així com la resta de costos o despeses que se’n derivin aniran a càrrec del centre contractant.

 

 

[1] En els períodes d’anul·lació de menys de 2 dies, les despeses d’anul·lació i gestió seran sobre l’import abonat per PE i pels àpats del primer dia de l’estada. En tots els casos, caldrà tenir en compte que qualsevol despesa extraordinària fruit d’anul·lacions d’activitats s’afegirà a les despeses d’anul·lació descrites abans