Preguntes freqüents - Colònies d'estiu en família

Trucant a la Central de Reserves de XANASCAT al 93 483 83 63 o per correu electrònic a reserves.xanascat@gencat.cat

Des del 3 de juny a partir de les 12.00 h del migdia.

Les places s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció.

Les places del Programa «Colònies d’estiu en família» són limitades i s’accepten inscripcions fins que s’esgotin les places disponibles.

Si l’usuari o usuària ja ha fet prèviament una reserva a la XANASCAT, només ha de facilitar el seu nom i cognoms a la Central de Reserves.

Caldrà tenir a mà les següents dades de la persona responsable per fer la reserva:

 • Número de NIF/NIE/passaport
 • Nom i cognoms
 • Data de naixement
 • Adreça de correu electrònic
 • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
 • Adreça completa

La persona responsable haurà de facilitar les següents dades de cadascuna de les persones participants al programa « Colònies d’estiu en família »:

 • Gènere
 • Data de naixement

Existeixen 5 albergs amb torns disponibles:

Alberg 7 dies /6 nits (dg-ds) 4 dies / 3 nits (dg-dc) 4 dies / 3 nits (dc-dg)
La Vall d'en Bas 21/07/2024 a 27/07/2024 21/07/2024 a 24/07/202 24/07/2024 a 27/07/202
L'Espluga de Francolí 28/07/2024 a 03/08/2024 28/07/2024 a 31/07/2024 31/07/2024 a 03/08/2024
L'Escala 04/08/2024 a 10/08/2024 04/08/2024 a 07/08/2024 07/08/2024 a 10/08/2024
La Molina 11/08/2024 a 17/08/2024 11/08/2024 a 14/08/2024 14/08/2024 a 17/08/2024
Coma-ruga 18/08/2024 a 24/08/2024 18/08/2024 a 21/08/2024 21/08/2024 a 24/08/2024

Existeixen 3 opcions d'estada segons quants dies d'estada desitgeu:

 • de diumenge (sopar) a dissabte (dinar) – 7 dies / 6 nits
 • de diumenge (sopar) a dimecres (dinar) – 4 dies / 3 nits
 • de dimecres (sopar) a dissabte (dinar) – 4 dies /3 nits

Cada unitat familiar podrà fer una sola reserva per alberg.

Si us interessa fer 2 torns del programa, cal que ho indiqueu a la Central de Reserves en el moment de fer la inscripció del programa. Si existeixen places disponibles una vegada tancades les inscripcions o es produeixen anul·lacions, ens posarem en contacte amb vosaltres.

Cada família ha de fer la seva pròpia reserva i ha de tenir la seva pròpia persona responsable.

No es permeten inscripcions de diferents famílies amb la mateixa persona responsable.

Les activitats estan preparades per infants a partir de 4 anys.

Els infants de 0 a 3 anys poden assistir-hi amb els pares, mares tutores o persones tutores, però no participar-hi de manera directa.

Sí.

En cas d'al·lèrgia o intolerància alimentària cal informar-ne mitjançant els formularis que trobareu al web de la XANASCAT. Serà necessari enviar els formularis correu electrònic a l'alberg juntament amb la documentació que s'hi demana amb la suficient antelació segons el tipus d'al·lèrgia o intolerància:

 • En el cas d'al·lèrgies comunes (gluten, fruits secs, lactosa, ou, peix, llegums, marisc i proteïna de llet de vaca): 5 dies.
 • En el cas de les al·lèrgies no comunes: 15 dies.
 • En cas de risc de patir una reacció anafilàctica, cal que el pare/mare/tutor trameti un pla d'actuació avalat per un facultatiu amb una antelació mínima de 15 dies.

Si no es compleixen aquests terminis la reserva pot ser denegada.

Dins de les seves limitacions, no hi haurà cap problema.

Caldrà informar de la discapacitat o necessitat específica en el moment de fer la inscripció. Es mirarà de facilitar habitació adaptada si està disponible.

L’ACJ vetlla per la participació activa i inclusiva de la persona participant amb dependència i discapacitat a les estades. Atenent a criteris educatius, tècnics i de seguretat per al benestar de la persona participant i de l’estada, si es considera que la participació no és possible o recomanable, es comunicarà al responsable de la inscripció.

Tots els preus inclouen les activitats del programa, l'allotjament en règim de pensió completa i la roba de llit.

Estades de 7 dies / 6 nits

(consulteu torns)

El preu per persona del programa és 320 €.

S’apliquen reduccions segons la franja d’edat de cada membre de la unitat familiar en el moment de gaudir de l’estada.

Preu amb reducció d'edat aplicada:

Franja

Paquet

A partir de 14 anys

320,00 €

0-3

175,46 €

4-6

205,99 €

7-13

262,99 €

Reduccions per a menors fins a 13 anys:

 • Infants de fins a 3 anys – reducció del 100% sobre el servei de pernoctació i un 50% en els àpats.
 • Els infants de 4 a 6 anys – reducció del 50% en els serveis de pernoctació i els àpats.
 • Infants de 7 a 13 anys - reducció del 25% en els serveis de pernoctació i els àpats.

Reduccions per a participants a partir de 14 anys:

 • Família nombrosa o monoparental (10% sobre l’allotjament i àpats): caldrà informar del número del títol i DNI de la persona titular.
 • Família acollidora (10% sobre l’allotjament i àpats): caldrà indicar el DNI de la persona titular, noms i cognoms del pare, mare o acollidor o acollidora i el codi postal.
 • Titulars del Carnet Jove (5% sobre l’allotjament i àpats): caldrà informar del DNI de la persona titular.

S’aplica als majors de 16 anys l’impost sobre estades en establiments turístics (Llei 12/2021, del 18 de maig), la quantitat del qual és de 0,60 € més IVA per nit excepte a Barcelona, on és de 1,00 € més IVA.

Tots els preus tenen l’IVA inclòs.


Estades de 4 dies / 3 nits

(consulteu torns)

El preu per persona del programa és 210 €.

S’apliquen reduccions segons la franja d’edat de cada membre de la unitat familiar en el moment de gaudir de l’estada.

Preu amb reducció d'edat aplicada:

Franja

Paquet

A partir de 14 anys

210,00 €

0-3

137,72 €

4-6

152,99 €

7-13

181,50 €

Reduccions per a menors fins a 13 anys:

 • Infants de fins a 3 anys – reducció del 100% sobre el servei de pernoctació i un 50% en els àpats.
 • Els infants de 4 a 6 anys – reducció del 50% en els serveis de pernoctació i els àpats.
 • Infants de 7 a 13 anys - reducció del 25% en els serveis de pernoctació i els àpats.

Reduccions per a participants a partir de 14 anys:

 • Família nombrosa o monoparental (10% sobre l’allotjament i àpats): caldrà informar del número del títol i DNI de la persona titular.
 • Família acollidora (10% sobre l’allotjament i àpats): caldrà indicar el DNI de la persona titular, noms i cognoms del pare, mare o acollidor o acollidora i el codi postal.
 • Titulars del Carnet Jove (5% sobre l’allotjament i àpats): caldrà informar del DNI de la persona titular.

S’aplica als majors de 16 anys l’impost sobre estades en establiments turístics (Llei 12/2021, del 18 de maig), la quantitat del qual és de 0,60 € més IVA per nit excepte a Barcelona, on és de 1,00 € més IVA.

Tots els preus tenen l’IVA inclòs.

Allotjament en règim de pensió completa i la roba de llit:

 • Estades de 7 dies: des del sopar del primer dia en tots els torns fins el dinar del darrer dia.
 • Estades de 4 dies: des del sopar del primer dia fins el dinar del darrer dia.
 • Berenar pels menors d’edat.

En tots els casos, el preu també inclou totes les activitats, assegurança, l’IVA corresponent i el material necessari per dur a terme les activitats.

El preu no inclou, en cap estada:

 • Impost sobre estades en establiments turístics (Llei 12/2021, del 18 de maig), la quantitat del qual és de 0,60 € més IVA per nit excepte a Barcelona, on és de 1,00 € més IVA.
 • El transport fins l’alberg ni desplaçaments per les activitats.
 • Les tovalloles ni el servei de bugaderia.
 • Les entrades i tiquets pel telecabina de la Tosa d’Alp (La Molina )
 • Les entrades i tiquets per la visita a les Ruïnes d’Empúries i Sant Martí (L’Escala).
 • Les entrades i tiquets pel Circuit de Cordes (Coma-ruga)
 • Les entrades i tiquets per la visita a les Coves de la Font Major (L'Espluga de Francolí).

No, aquest correspon a cada família.

L’hora d’entrada i sortida s’informa a la documentació de l’estada.

La formalització de la inscripció adjudicada es realitza mitjançant el pagament de la reserva de l’estada i l’enviament de la documentació obligatòria.

La documentació es rep al fer la reserva.

El pagament de la reserva s’ha de fer en els dos terminis indicats en el full de reserva.

S’aplica als majors de 16 anys l’impost sobre estades en establiments turístics (Llei 12/2021, del 18 de maig), la quantitat del qual és de 0,60 € més IVA per nit excepte a Barcelona, on és de 1,00 € més IVA.

El corresponent a l’impost sobre estades en establiments turístics (Llei 12/2021, del 18 de maig), està incorporat a l'import total de l'estada d'acord amb la informació facilitada en el moment d ela reserva. Qualsevol diferència detectada s’abonarà directament a l’alberg en efectiu, targeta de crèdit.

Aquells usuaris o usuàries que ho desitgin, també poden fer efectiu el pagament en un sol cop (100 % de l’import de l’estada) durant el primer termini.

Les reduccions per edat, família nombrosa, monoparental, acollidora i Carnet Jove no són acumulables. Si no s’indica i s’introdueix la informació necessària durant la inscripció, no s’aplicarà la reducció en el moment de generar la reserva.

Es considerarà anul·lada qualsevol reserva que no hagi estat formalitzada mitjançant el seu pagament en el termini indicat.

No es retornarà cap import per anul·lació no justificada i acreditada. S’entén per motius justificats els següents:

 • Prescripció facultativa: per decisió mèdica.
 • Malaltia: per l’afecció d’una malaltia que no permeti la participació a l’estada.
 • Accident: per l’afectació d’un dany o lesió que no permeti la participació a l’estada.

Els imports retornats per anul·lació variaran segons la data d’avís, la data d’entrada, els motius exposats i les obligacions contractuals ja establertes des de l’alberg en la data d’avís. Es descomptarà un mínim de 10 € en concepte de despeses de gestió.

No, no es possible modificar la data d’entrada o sortida d’una reserva.

No es retornarà cap import per causar baixa durant l’estada. Només es consideraran com a causa de baixa justificada els motius justificats següents un cop documentats i estudiats:

 • Malaltia: per l’afecció d’una malaltia d’un membre de la família participant
 • Accident: per l’afectació d’un dany o lesió d’un membre de la família participant.
 • Prescripció facultativa: per decisió mèdica que afecti un membre de la família participant.

En aquests supòsits es retornarà, sota petició prèvia, l’import corresponent explusivament a l’allotjament des del dia de la baixa fins a la finalització del torn, en cap cas la part els correpsonents a l’activitat i monitoratge.

No, les reserves de places són intransferibles. Caldrà anul·lar la vostra reserva. L’altra família haurà de fer una nova reserva.

El programa “Colònies d’estiu en família” s’adreça als membres de la unitat familiar.

Si alguna persona aliena al nucli familiar vol anar a l’alberg en les mateixes dates, haurà de fer una reserva a part i li seran aplicades les tarifes vigents a la Xanascat.

Aquesta persona no podrà participar de les activitats programades dins del programa.

Sí, les reduccions que ofereix l’ACJ no són acumulables i s’apliquen únicament als serveis de pernoctació i àpats.

Reduccions per a menors fins a 13 anys:

 • Infants de fins a 3 anys – reducció del 100% sobre el servei de pernoctació i un 50% en els àpats.
 • Els infants de 4 a 6 anys – reducció del 50% en els serveis de pernoctació i els àpats.
 • Infants de 7 a 13 anys - reducció del 25% en els serveis de pernoctació i els àpats.

Reduccions per a participants a partir de 14 anys:

 • Família nombrosa o monoparental (10% sobre l’allotjament i àpats): caldrà informar del número del títol i DNI de la persona titular.
 • Família acollidora (10% sobre l’allotjament i àpats): caldrà indicar el DNI de la persona titular, noms i cognoms del pare, mare o acollidor o acollidora i el codi postal.
 • Titulars del Carnet Jove (5% sobre l’allotjament i àpats): caldrà informar del DNI de la persona titular.

Les reduccions per edat, família nombrosa, monoparental, acollidora i Carnet Jove no són acumulables. S’aplicarà sempre la més beneficiosa per la persona usuària. Si no s’indica i s’introdueix la informació necessària durant la inscripció, no s’aplicarà la reducció en el moment de generar la reserva.

S’aplica als majors de 16 anys l’impost sobre estades en establiments turístics (Llei 12/2021, del 18 de maig), la quantitat del qual és de 0,60 € més IVA per nit excepte a Barcelona, on és de 1,00 € més IVA.

Els albergs són allotjaments pensats per desenvolupar-hi diferents tipus d’estada que tinguin la convivència com a objectiu principal. Són instal·lacions adequades pel temps de lleure, per compartir espais i petites tasques i conviure amb d’altres famílies, joves, escoles i entitats, que en són els principals usuaris. Tenen una filosofia pròpia que els dota d’una personalitat que els fa ideals pel desenvolupament de programes de caire social i educatiu en un marc de convivència, promoció de la cultura i coneixement del país i de respecte a la natura i el medi ambient.

Altres famílies i també qualsevol altra persona que hagi reservat plaça: alberguistes individuals, grups de lleure o esportius, membres d’entitats socials, agrupacions juvenils, etc.

Els albergs disposen d’habitacions amb mobiliari senzill (lliteres).  No totes les habitacions estan equipades amb bany interior. Hi ha un petit armari per cada llit.

Les habitacions no disposen de televisió, nevera, ni d'assecador de cabells

No. Les habitacions són unifamiliars, es a dir, una habitació per a cada família

Les habitacions són unifamiliars, es a dir, una habitació per a cada família

No totes les habitacions disposen de bany a l’interior. En alguns casos, el bany és comú per a diverses famílies o altres alberguistes. L’alberg assigna les habitacions amb bany i sense bany  d’acord amb la disponibilitat i ordre de reserva.

Enguany, encara no es preveu la possibilitat de portar el vostre gos o gossa. Es valorarà en properes edicions.

La Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya proporciona un model alimentari dissenyat seguint les directrius nutricionals establertes per a infants i joves del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

En cas d'al·lèrgia o intolerància alimentària cal informar-ne mitjançant els formularis que trobareu al web de la XANASCAT. Serà necessari enviar els formularis correu electrònic a l'alberg juntament amb la documentació que s'hi demana amb la suficient antelació segons el tipus d'al·lèrgia o intolerància:

 • En el cas d'al·lèrgies comunes (gluten, fruits secs, lactosa, ou, peix, llegums, marisc i proteïna de llet de vaca): 5 dies.
 • En el cas de les al·lèrgies no comunes: 15 dies.
 • En cas de risc de patir una reacció anafilàctica, cal que el pare/mare/tutor trameti un pla d'actuació avalat per un facultatiu amb una antelació mínima de 15 dies.

Si no es compleixen aquests terminis la reserva pot ser denegada.

Els albergs preveuen un servei de menjar triturat pels nens i les nenes més petits/es, elaborat seguint indicacions del Centre d’Estudis Superiors de Nutrició i Dietètica.

Caldrà demanar aquest servei a l’alberg prèviament a l’inici de l’estada.

Recordeu que les activitats estan preparades per infants a partir de 4 anys. Els infants de 0 a 3 anys poden assistir-hi amb els pares, mares tutores o tutors, però no participar-hi de manera directa.

Els albergs disposen de microones i de triturador per l’ús d’aquelles persones que ho demanin.

Recordeu que les activitats estan preparades per infants a partir de 4 anys. Els infants de 0 a 3 anys poden assistir-hi amb els pares, mares tutores o tutors, però no participar-hi de manera directa.

El menjador, els horaris del qual són regulats pel reglament intern de l’alberg, funciona com a autoservei i ofereix àpats (esmorzar, dinar i sopar) casolans i equilibrats, per a tota la família. Ofereix per aquest programa un servei d’àpats adaptats als infants més petits (triturats), que haurà de sol·licitar a l’arribada a l’alberg.

No hi ha servei de cangur, doncs les estades estan pensades per a fomentar el temps de lleure en família.

Es busca que es gaudeixi junts de les activitats, fent d'aquesta una experiència en família, no un espai similar a una ludoteca o una llar d'infants en què els pares, mares, tutors o tutores no formeu part activa de l'equació del què passa a l'activitat. Aquest és un espai de vivència compartida.

Tots els albergs participants en el programa disposen de banyeres i trones per a nadons.

Recordeu que les activitats estan preparades per infants a partir de 4 anys. Els infants de 0 a 3 anys poden assistir-hi amb els pares, mares tutores o tutors, però no participar-hi de manera directa.

Les famílies amb nadons hauran de portar el seu bressol.

Recordeu que les activitats estan preparades per infants a partir de 4 anys. Els infants de 0 a 3 anys poden assistir-hi amb els pares, mares tutores o tutors, però no participar-hi de manera directa.

Sí, s’agrairà la col·laboració de les famílies participants en la neteja de la vostra habitació i en mantenir ordenats els espais comuns de l’alberg.

Els albergs disposen d’un lloc adequat per a rentar la roba a mà o amb rentadora. No existeix servei d’eixugadora. Aquest servei pot tenir algun cost segons l’alberg.

Si, les reserves amb el programa « Colònies d’estiu en família » inclouen la roba de llit. No estan incloses, però, les tovalloles

Estades de 7 dies / 6 nits

En el full de sol·licitud de reserva, inclòs en la informació, hi consta el dia d’entrada i sortida i el primer i l’últim àpat reservat.

L’hora d’entrada el primer dia és entre les 18:00 hores i les 19:00 hores i el primer servei és el sopar.

L’hora de sortida de l’últim dia és fins a les 16 hores. L'habitació s'ha de deixar lliure a les 10h del matí. L’últim servei és el dinar.

En cas de preveure que la vostra arribada serà més tard de les 19:00 h, heu d’avisar al personal de l’alberg amb un mínim de 4-5 hores d’antelació i indicar quan teniu prevista l'hora d'arribada.

Estades de 4 dies / 3 nits (diumenge – dimecres)

En el full de sol·licitud de reserva, inclòs en la informació, hi consta el dia d’entrada i sortida i el primer i l’últim àpat reservat.

L’hora d’entrada el primer dia és entre les 18:00 hores i les 19:00 hores i el primer servei és el sopar.

L’hora de sortida de l’últim dia és fins a les 15 hores. L'habitació s'ha de deixar lliure a les 10h del matí. L’últim servei és el dinar.

En cas de preveure que la vostra arribada serà més tard de les 19:00 h, heu d’avisar al personal de l’alberg amb un mínim de 4-5 hores d’antelació i indicar quan teniu prevista l'hora d'arribada.

Estades de 4 dies / 3 nits (dimecres – dissabte)

En el full de sol·licitud de reserva, inclòs en la informació, hi consta el dia d’entrada i sortida i el primer i l’últim àpat reservat.

L’hora d’entrada el primer dia és entre les 15:30 hores i les 16:00 hores i el primer servei és el sopar. Us recomanem que passeu el dia ja a l’entorn de l’alberg i gaudiu de les possibilitats de la comarca.

Ens agradaria que ja us poguéssiu incorporar a les activitats de tarda del vostre primer dia d’estada que s’iniciaran a les 16h.

L’hora de sortida de l’últim dia és fins a les 16 hores. L'habitació s'ha de deixar lliure a les 10h del matí. L’últim servei és el dinar.

En cas de preveure que la vostra arribada serà més tard de les 19:00 h, heu d’avisar al personal de l’alberg amb un mínim de 4-5 hores d’antelació i indicar quan teniu prevista l'hora d'arribada.

Estades de 7 dies / 6 nits

En el full de sol·licitud de reserva, inclòs en la informació, hi consta el dia d’entrada i sortida i el primer i l’últim àpat reservat.

L’hora de sortida de l’últim dia és fins a les 16 hores. L'habitació s'ha de deixar lliure a les 10h del matí. L’últim servei és el dinar.

Estades de 4 dies / 3 nits (diumenge – dimecres)

En el full de sol·licitud de reserva, inclòs en la informació, hi consta el dia d’entrada i sortida i el primer i l’últim àpat reservat.

L’hora de sortida de l’últim dia és fins a les 15 hores. L'habitació s'ha de deixar lliure a les 10h del matí. L’últim servei és el dinar.

Estades de 4 dies / 3 nits (dimecres – dissabte)

En el full de sol·licitud de reserva, inclòs en la informació, hi consta el dia d’entrada i sortida i el primer i l’últim àpat reservat.

L’hora de sortida de l’últim dia és fins a les 16 hores. L'habitació s'ha de deixar lliure a les 10h del matí. L’últim servei és el dinar.

Hi haurà entre 2 i 3 monitors que s’encarregaran de les activitats i dinamització de l’estada.

Es busca en tot moment generar un espai de temps de qualitat familiar. Per aquest motiu no és contempla la possibilitat que els infants i joves quedin sols sota la guardià i custòdia del monitoratge del programa. Sempre es demanarà la presència de persones adultes al càrrec dels infants i joves.

Una persona de l’equip de monitoratge serà el responsable de les activitats de l’estada. Aquesta us informarà de les activitats i de les propostes preparades.

Hi haurà entre 2 i 3 monitors que s’encarregaran de les activitats i dinamització de l’estada. El monitoratge us assessorarà perquè pugueu treure’n el màxim profit.

Es busca en tot moment generar un espai de temps de qualitat familiar. Per aquest motiu no és contempla la possibilitat que els infants i joves quedin sols sota la guardià i custòdia del monitoratge del programa. Sempre es demanarà la presència de persones adultes al càrrec dels infants i joves.

A la recepció podreu sol·licitar informació sobre activitats o excursions per a fer als voltants de l’alberg i treure el màxim profit de la vostra estada durant els moments de temps lliure.

Les activitats es distribueixen en activitats compartides en família i activitats pensades pels pares, mares tutors i tutores i activitats pels infants i joves.

Durant el matí, hi tindran lloc activitats pensades per als joves i infants o bé pensades per a tota la família. Algun matí les mares, pares i tutors i tutores tindran activitats apart només a per a ells i elles.

A la tarda tindran lloc sempre activitats per tota la família pensades per compartir el lleure tots junts amb els infants i joves.

Les nits restaran per les activitats d’animació pensades per a tota la família.

Durant el matí, hi tindran lloc activitats pensades per als joves i infants o bé pensades per a tota la família. Algun matí les mares, pares i tutors i tutores tindran activitats apart només a per a ells i elles. També tenen lloc sortides i excursions.

A la tarda tindran lloc sempre activitats per tota la família pensades per compartir el lleure tots junts amb els infants i joves.

Les nits restaran per les activitats d’animació pensades per a tota la família.

Existeixen espais de temps lliure on es desenvolupen propostes d’acompanyament al lleure familiar. Aquest espais estan pensats per donar opcions de lleure durant el temps lliure en família. En aquestes propostes els infants i joves han d’estar acompanyats pels pares, mares, tutors o tutores.

Es busca en tot moment generar un espai de temps de qualitat familiar. Per aquest motiu no és contempla la possibilitat que els infants i joves quedin sols sota la guardià i custòdia del monitoratge del programa. Sempre es demanarà la presència de persones adultes al càrrec dels infants i joves per fer-se càrrec de situacions com fer visites al bany, ajudar en la gestió de conflictes o simplement acompanyar els menors participants en un moment donat.

Es busca que es gaudeixi junts de les activitats, fent d'aquesta una experiència en família, no un espai similar a una ludoteca o una llar d'infants en què els pares, mares, tutors o tutores no formeu part activa de l'equació del què passa a l'activitat. Aquest és un espai de vivència compartida.

Es compta amb la vostra participació activa a les activitats.

Durant el matí, hi tindran lloc activitats pensades per als joves i infants o bé pensades per a tota la família. Algun matí les mares, pares i tutors i tutores tindran activitats apart només a per a ells i elles. També tenen lloc sortides i excursions.

A la tarda tindran lloc sempre activitats per tota la família pensades per compartir el lleure tots junts amb els infants i joves.

Les nits restaran per les activitats d’animació pensades per a tota la família.

Existeixen espais de temps lliure on es desenvolupen propostes d’acompanyament al lleure familiar. Aquest espais estan pensats per donar opcions de lleure durant el temps lliure en família. En aquestes propostes els infants i joves han d’estar acompanyats pels pares, mares, tutors o tutores.

No hi ha problema en que feu sortides pel vostre compte sempre que s’avisi l’alberg per tenir-ho present per les activitats o per si us és necessari pícnic. El monitoratge us assessorarà perquè pugueu treure’n el màxim profit. A la recepció podreu sol·licitar informació sobre activitats o excursions per a fer als voltants de l’alberg i treure el màxim profit de la vostra estada durant els moments de temps lliure.

Sí, a la recepció podreu sol·licitar informació sobre activitats o excursions per a fer als voltants de l’alberg i treure el màxim profit de la vostra estada durant els moments de temps lliure.

Per desenvolupar les activitats programades és necessari:

 • Anorac o similar i pantalons llargs, per si fa fred.
 • Cangur o qualsevol altra protecció per a la pluja (capelina)
 • Calçat esportiu lligat i/o botes de muntanya. No les estreneu durant les estades.
 • Gorra i ulleres de sol.
 • Equips senzills d'esport: pantalons d’esport, samarreta màniga curta (no de tirants) i mitjons.
 • Xandall de màniga llarga
 • Motxilla (30-35 litres) per fer excursions...(hi ha de cabre la roba, els entrepans, la cantimplora, la crema solar i capelina) És important que tingui les cintes de les espatlles amples.
 • Cantimplora.
 • Frontal i piles de recanvi.
 • Una licra o samarreta de teixit sintètic per a protegir-vos del fregament de les armilles a les activitats de pàdel surf o body board. – Només en el cas d’estades a l’Escala i Coma-ruga.
 • Tovalloles. Malgrat l’alberg disposa de tovalloles per llogar, aquestes no estan incloses.

L’alberg posa a disposició dels usuaris els llençols i les flassades necessaris.