Albergs sostenibles

A la Xanascat tenim clar que viatjar és un dret fonamental, però també que, fer-ho de la manera més responsable i sostenible, és el nostre deure. Per això adoptem un compromís, no només local i social, sinó també el de ser respectuosos amb el medi ambient i tenir cura del món en què vivim.

Des de la Xanascat treballem per aconseguir que els nostres albergs siguin el més respectuosos i sostenibles possible per al medi que ens envolta. És per això que apostem per una sèrie de mesures que ajudin a contribuir a la sostenibilitat del nostre entorn i planeta, i que evitin posar en un compromís el nostre futur i el de les properes generacions.

A continuació, et presentem algunes de les mesures que hem pres i que tenim previst dur a terme properament:

Aigua

 • Disposem d’airejadors i polsadors a la gran majoria de les aixetes per tal de minimitzar el consum d’aigua.
 • Als espais exteriors enjardinats s’utilitza vegetació autòctona, amb minimització de les necessitats d’aigua.

Electricitat

 • Utilitzem il·luminació LED i de baix consum.
 • Trobareu polsadors i temporitzadors en molts dels nostres espais per tal que no quedin llums encesos més temps del necessari.
 • Als albergs de Coma-ruga, Poble Nou del Delta i Núria hem instal·lat camps de captació fotovoltaica per generar energia elèctrica que utilitzem al mateix alberg, amb la qual cosa reduïm la dependència de la xarxa. Està previst anar ampliant aquests camps als albergs de Cabrera de Mar, Tremp, l’Escala i l’Espluga de Francolí.

Combustibles

 • Hem anat eliminant el gasoil de les nostres instal·lacions (Núria, Poble Nou del Delta, Olot i altres) i, avui dia, només en queda a l’Espluga de Francolí, on està previst eliminar-lo ben aviat!
 • Reduïm el consum de gas amb aerotèrmia, tant per a la climatització com per a la producció d’aigua calenta sanitària, en albergs com Coma-ruga i Poble Nou del Delta.
 • Hem instal·lat un camp de captació geotèrmica a Núria (que ens ha permès fer-lo autosuficient pel que fa a combustibles) i tenim previst instal·lar-ne més a l’Espluga de Francolí i a Vic.

Residus

 • Fem tria i separació activa de residus a tots els albergs en les principals fraccions (paper, plàstic, orgànic, etc.). Ens hi podeu ajudar fent servir els contenidors que trobareu arreu dels nostres albergs.
 • S’està implementant un pla de minimització de plàstics i de reducció de residus.

 

A més a més, no volem que la nostra implicació en aquest aspecte quedi reduïda a la part més tangible dels albergs, sinó que volem contribuir a fomentar la sostenibilitat juntament amb vosaltres, gràcies a:

 • L’organització d’activitats que, més enllà del mateix lleure, fomentin el respecte i la cura per la natura, l’entorn que ens envolta i el medi ambient, de manera que impliquem tots als alberguistes en experiències que els ajudin a ser conscients i donin eines per ser més sostenibles.