Descripció

Entrada reduïda. Les creences, els rituals, les cerimònies i els costums en relació a la mort en època romana són els temes desenvolupats en el projecte que s'està portant a terme en el conjunt de la Necròpolis Paleocristiana, del que es pot veure, actualment, un resum en l'exposició "El món de la mort a a Tàrraco". 
 

Més informació: www.mnat.cat 

Condicions

Cal presentar el carnet d'alberguista.