Descripció

Entrada reduïda.

El Museu Deu acull les peces que va anar col·leccionant el Sr. Antoni Deu Font, de les talles religioses a l’escultura actual, de la pintura i el dibuix a la col·lecció de catifes orientals, de les bacines i morters al conjunt de mobles d’època, o del vidre modernista a la ceràmica contemporània. L’espai més espectacular del museu és la sala de les Catifes on el públic camina per damunt d'un terra de vidre mentre pot contemplar la col•lecció de catifes orientals i la de bacines situades sota els seus peus. 

Per a més informació:  Museu Deu

Condicions

Cal presentar el carnet d'alberguista.