Descripció

50% de descompte sobre el preu de l'entrada general. 
L'espai més atractiu del Museu Deu és l'anomenat "Sala de les catifes", on el públic camina per damunt d'un terra de vidre mentre pot contemplar la col•lecció de catifes orientals i la de bacines situades sota els seus peus. 
 

Més informació: www.elvendrell.net 

Condicions

Cal presentar el carnet d'alberguista.