Seguretat i alimentació

La seguretat

La seguretat

Eduquem en conductes de seguretat per millorar hàbits d’autoprotecció. Passar-ho bé sense córrer riscos.

La seguretat en les activitats que es realitzen a les estades de «L’estiu és teu» és un tema primordial per a la XANASCAT. És per aquest motiu que es treballa fermament en la millora continuada dels recursos i la implantació de noves mesures.

En aquesta línia, el Manual de procediments de la seguretat integral per a activitats continua sent l’eina indispensable per documentar i estructurar el tractament de la seguretat pel que fa a les activitats que organitza la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya a les seves instal·lacions, i la seva gestió en tots els nivells.

Les colònies i estades compleixen la normativa vigent tant pel que fa a activitats com a monitoratge, materials i instal·lacions.

Entre d'altres:

  • Decret 267/2016 sobre regulació de les activitats d'educació en el lleure per a menors de 18 anys.
  • Decret 56/2003 sobre regulació de les activitats fisicoesportives en el medi natural.
  • Llei 3/2008 i Llei 7/2015, sobre l'exercici de les professions de l'esport.
  • Decret 16/2022 d'instal·lacions juvenils.

L'alimentació

Alimentació

La Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya proporciona un model alimentari dissenyat seguint les directrius nutricionals del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a infants i joves.

A aquesta premissa s’hi suma el fet que la majoria dels albergs disposen de l’acreditació AMED com a promotors de la dieta mediterrània i l'activitat física, una distinció que inclou, entre d’altres, la utilització d'oli d'oliva, verdures, peix o fruita fresca.

D’altra banda, el programa adapta la dieta i les activitats a les necessitats específiques de cadascun dels participants en relació amb les al·lèrgies alimentàries declarades al formulari d’inscripció i documentades amb un certificat mèdic.

Si algun jove o infant necessita alguna dieta especial, cal fer-ho constar a la fitxa de salut.

Oferim dietes especials per a al·lèrgies i intoleràncies alimentàries a través del servei d’assessorament dietètic i nutricional.