Mesures sobre la Covid-19 a les colònies

 

Hi ha experiències que mai s’obliden. Fer un nou millor amic i retrobar-se amb els vells després de molt de temps. Aprendre coses completament noves i descobrir que eres molt més valent i fort del que pensaves. Totes són experiències que els infants i joves mereixen viure als casals, colònies i campaments aquest estiu.

Coneix aquí les mesures de seguretat per a aquest estiu i la informació pràctica necessària a l’hora d’apuntar els infants i joves a l’Estiu és teu.

Des de casa:

En el cas d’existir mesures per la contenció de la pandèmia derivada de la COVID-19, els i les participants de l’Estiu és teu hauran de complir els requisits per preservar la salut del grup.

Declaració responsable

Material

Cada família ha de portar el material que es demana en el full d’informació de cadascun dels torns i a complir les recomanacions que s’hi explicitin.

A l'alberg:

Entrades i sortides

Entrades i sortides dels torns 

Les entrades i sortides dels torns es faran de manera esglaonada per evitar aglomeracions. 

Sales i espais

Sales i espais adequats

Els albergs disposen de sales i espais per desenvolupar les activitats amb prou espai tant interior com exterior.

Menjador

Menjador

S’han revisat tots els menjadors per poder donar el servei d’àpats amb les mesures indicades.

Punts rentat

Punts de rentat i dispensadors de solució hidroalcohòlica

Hi ha dosificadors disponibles al menjador, a l’entrada de les sales, a l’entrada de l’alberg i en altres punts de concurrència.

Durant les activitats:

Distància activitat

Activitats revisades

S’han revisat totes les activitats programades per donar compliment a les mesures que estableix Salut pública.

Educació en salut

Activitats de cultura de la salut

Es programen activitats per treballar hàbits saludables i de prevenció. El fet quotidià esdevé l’eix educatiu dels hàbits d’higiene i salut.

Activitats aire lliure

Preferència per les activitats a l’aire lliure

La programació d’activitats dona prioritat a activitats en els espais exteriors de l’alberg i a l’aire lliure, així com la descoberta d’espais naturals.

Per als equips de monitors i monitores:

Formació especifica

Formació específica 

L’equip de monitors i monitores està familiaritzat les mesures necessàries per dur a terme les activitats

El material:

Ús mascaretes

L’ús de mascaretes:  

L’ús de mascaretes serà obligatori a partir dels 6 anys en aquells espais en què ho demanin els protocols vigents.